top of page

FAQ

Najczęściej zadawane przez klientów pytania.

Jeżeli pośród pytań i odpowiedzi nie znajdziesz tego, co Ciebie interesuje, przejdź do podstrony KONTAKT.

1. Czy wycena tekstu nie może być wykonana z pominięciem spacji? Dlaczego mam płacić za puste miejsca?

Niestety, nie przewidujemy takiej opcji. Jest to ogólnie przyjęty sposób wyceny i w żadnym biurze nie ma możliwości pominięcia spacji w wycenie. 

2. Na jakiej podstawie określa się termin, do którego otrzymam zamówienie?

To zależy od wybranego rodzaju tłumaczenia. Tłumaczenia zwykłe wykonywane są w częstotliwości 5 str. (1800 zzs x 5)/ dobę; specjalistyczne - 5 str./ dobę; ekspresowe - 10 str./ dobę. Tłumaczenie można nieco przyspieszyć, jeżeli termin, do którego klient musi otrzymać zamówienie przypada na 1-2 dni wcześniej, niż termin podany przez Biuro. Dopłata to kwestia do uzgodnienia.

3. Czym różni się tłumaczenie specjalistyczne od zwykłego? Skąd mam wiedzieć, do jakiej grupy zalicza się moje?

Tłumaczenie specjalistyczne dotyczy zagadnień i obszarów, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Przed przystąpieniem do realizacji tłumacz musi podjąć wysiłek pogłębienia swojej wiedzy bądź być już doświadczony w danej dziedzinie. Tłumaczenie zwykłe dotyczy tematów powszechnie znanych i nie zawiera słownictwa specjalistycznego (w rozumieniu nieużywanego i nieznanego przeciętnej osobie). To, do jakiej grupy zalicza się tłumaczenie klienta, zostanie wyszczególnione w pliku wyceny.

4. Czy gotowe tłumaczenie będzie miało takie samo formatowanie co dokument źródłowy?

Tak, formatowanie dokumentu tłumaczenia pozostaje takie samo. Chyba, że klient życzy sobie inaczej.

5. W przypadku tłumaczenia ustnego, czy podróż na miejsce tłumaczenia będzie wliczona w cenę?

 Owszem, po ustaleniu miejsca tłumaczenia podana będzie cena całościowa, jednak na fakturze koszt podróży zapisany będzie osobno.

6. Jak liczony jest koszt podróży?

Koszt podróży liczony jest na podstawie ilości zużytego paliwa i eksploatacji pojazdu lub ceny biletu na pociąg/ bus.

7. A co z zakwaterowaniem?

Jeżeli tłumaczenie ustne trwa więcej niż 1 dzień, a miejsce wykonania usługi oddalone jest ponad 50 km od lokalizacji Biura, lub jeżeli tłumaczenie trwa jeden dzień, a miejsce wykonania usługi oddalone jest od lokalizacji Biura więcej niż 100 km, klient ma obowiązek zapewnić tłumaczowi zakwaterowanie lub poprosić o cenę uzupełnioną o koszty zakwaterowania.

8. Czy przed planowanym terminem tłumaczenia muszę dostarczyć jakieś materiały?

Obowiązkowe jest przekazanie tłumaczowi informacji o tematyce (np. wykładu) lub okolicznościach (np. prezentacja biznesowa dt. produktów, jakimi są opakowania papierowe, firmie X z branży Y). Należy także podać najważniejsze osoby uczestniczące, ich imiona i zajmowane stanowiska / prezentowane podczas tłumaczenia role. Proszę pamiętać, że im więcej informacji/ materiałów otrzyma tłumacz, tym lepsza będzie jakość samej usługi. Posiadane informacje/ materiały należy dostarczyć nie później niż 24 h przed terminem wykonania usługi.

9. Co w przypadku, gdy zmuszony(a) jestem do rezygnacji z usługi?

Taką okoliczność zgłosić należy na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Jeżeli rezygnacja nastąpi na 2 dni przed - należy uiścić 30% ceny usługi (bez dodatkowych opłat); 1 dzień przed - 50%; w dzień zaplanowanego tłumaczenia - 80%.

10. A gdy sprawa dotyczyć będzie tłumaczenia pisemnego?

Tutaj sprawa jest nieco bardziej oczywista - rozliczenie będzie oparte na części tłumaczenia, które powstało do tej pory. Obowiązuje termin 1 dnia od zawarcia umowy, w ciągu którego jest możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów.

bottom of page