top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

10-LECIE PROJEKTU BRI – PODSUMOWANIE

English: "10TH ANNIVERSARY OF BRI PROJECT - SUMMARY"


Fakty i liczby zawarte w przedstawionym we wtorek, tj. 10.10, przez Chiny kompleksowym dokumencie politycznym wydanym na 10-lecie Inicjatywy Pasa i Szlaku, odzwierciedlają imponujące rezultaty osiągnięte przez Państwo Środka i jego partnerów w ramach projektu, podkreślając potencjał tej przełomowej wizji. W 2013 r. prezydent Xi zaprezentował inicjatywę Nowego Jedwabnego Szlaku – pasa gospodarczego XXI wieku. Chiny niezmiennie zapraszają do udziału w przedsięwzięciu wszystkie kraje, niezależnie od systemu politycznego, tła historycznego, kultury, etapu rozwoju, ideologii czy przekonań religijnych. Jedynymi warunkami są otwartość na współpracę i pragnienie rozwoju. „Kwota całkowita z importu i eksportu Chin z krajami zaangażowanymi w BRI osiągnął 19,1 biliona dolarów w latach 2013–22, odnotowując średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 6,4%” – powiedział Cong Liang, wiceprzewodniczący Narodowej Komisji Rozwoju i Reform. #kktlumaczchinskiego


The facts and figures contained in China's comprehensive policy document released on Tuesday, October 10, marking the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative, reflect the impressive results achieved by China and its project partners, highlighting the potential of this groundbreaking vision. In 2013, President Xi presented the New Silk Road initiative - the economic belt of the 21st century. China invariably invites all countries to participate in the project, regardless of the political system, historical background, culture, stage of development, ideology or religious beliefs. The only conditions are openness to cooperation and the desire to develop. "China's total imports and exports with countries engaged in the BRI reached $19.1 trillion in 2013-22, recording an average annual growth rate of 6.4%," said Cong Liang, vice-chairman of the National Development and Reform Commission.Niedawno projekt BRI obchodził 10. Rocznicę powstania. Wobec powyższej inicjatywy współpracę z Chinami nawiązało wiele państw i organizacji. Jak wygląda podsumowanie tego przedsięwzięcia?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page