top of page

Brain Garden - 5. Młodzieżowy Festiwal Sztuki/ Brain Garden - 5. Youth Art Festival

02.06 (tj. piątek) w mieście Hangzhou, w prowincji Zhejiang (Chiny) wystartował 5. Młodzieżowy Festiwal Sztuki - Brain Garden. 🎨🎭 Motywem tegorocznej edycji jest wymieniony w nazwie wydarzenia "ogród" (ang. garden) - jako symbol obcowania z naturą i wzrastanie w otoczeniu jej piękna. Brain Garden rozpoczął się od projekcji stworzonego przez sztuczną inteligencję filmy pt. "Oddinary" opowiadający o ludzkości wchodzącej w nową epokę, cywilizację "smart". Odbył się także pokaz mody przedstawiający projekty studentów School of Design, w których największy nacisk położono na wielowymiarowość, a inspiracji szukano m.in. w takich obszarach, jak: nauka i technologia, bariery w ekspresji emocjonalnej czy filozofia. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl

"The 5th Youth Art Festival - Brain Garden" started on June 2 (i.e. Friday) in Hangzhou, Zhejiang province (China). 🎨🎭 The theme of this year's edition is the "garden" mentioned in the name of the event - as a symbol of communing with nature and growing up surrounded by its beauty. Brain Garden began with the projection of a film created by artificial intelligence entitled "Oddinary": about humanity entering a new era, the "smart" civilization. There was also a fashion show presenting projects by students of the School of Design, in which the greatest emphasis was placed on multidimensionality. The inspiration was, among others, such areas as: science and technology, barriers to emotional expression or philosophy.

#5YouthArtFestivalBrainGarden #5YouthArtFestival #BrainGardenChina #BrainGarden #nature #naturesbeauty #peoplegrowth #Hangzhoufestivals #Zhejiangprovince #Hangzhou #Zhejiang #China #Chineseculture #eventsinChina #festival #youthfestival #artfestival #Oddinary #smartcivilization #SchoolofDesign #multidimensionality #emotionalexpression #philisophy #news #Chinesenews #Chineseinterpreter #Chinesetranslator
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page