top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Zmiany klimatyczne vs. Chiny/ Climate change vs. China

Duża część społeczeństwa międzynarodowego jest pod wrażeniem postępu, jaki Chiny poczyniły w kwestii spowolnienia zmian klimatycznych. 🌏♟ Dyplomacja prowadzona przez prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpinga, wobec problemu, jakim są zmiany klimatyczne, określana jest jako poważne podejście do ewoluującego rozwiązania oraz jako postawa uczciwa i odpowiedzialna. Chiński prezydent wziął udział w licznych spotkaniach i uroczystościach na szczeblu międzynarodowym, podczas których stale przypominał o powadze sytuacji ekologicznej na Ziemi. Państwo Środka otwarcie deklaruje gorącą chęć współpracy z krajami wysoko rozwiniętymi i tymi, których problem klimatyczny dotyka najbardziej w celu wypracowania strategii pozwalających zapobiec coraz szybciej zbliżającej się katastrofie naturalnej. Na chwilę obecną wiadomo, że Chiny w kwestii szeroko zakrojonych działań proekologicznych planują zwrócić się ku krajom Unii Europejskiej. Ewentualne przedsięwzięcia realizowane będą w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. #kktlumaczchinski

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


A big part of international society is impressed by the progress China has made in slowing down the climate change. 🌏♟ Climate diplomacy, led by the President of the People's Republic of China, Xi Jinping, is described as a serious approach and the evolving solution to a global problem, as well as an honest and responsible attitude. The Chinese president took part in numerous meetings and ceremonies at the international level, during which he constantly reminded of the seriousness of the ecological situation on Earth. The Middle Kingdom openly declares its eagerness to cooperate with highly developed countries and those that are most affected by the climate change influence in order to develop strategies to prevent the ever-approaching natural disaster. At the moment, it is known that China plans to turn to the European Union countries in terms of extensive pro-ecological activities. Possible projects will be implemented as part of the Belt and Road Initiative.
Postępujące zmiany klimatyczne na świecie są już faktem. Jakie jest stanowisko Chin w tej sprawie?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page