top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chińska wieś w prowincji Guizhou odrodzona?/ Chinese rural areas in Guizhou reborn?

W tym roku przypada 35. rocznica wdrożenia (w roku 1988) pilotażowego programu reform w prefekturze Bijie w prowincji Guizhou, rejonie szczególnie dotkniętym ubóstwem wynikającym z katastrofalnej degradacji środowiska. 🌱⛰ Jednym z najbardziej pokrzywdzonych miejsc była wioska Gusheng. Do momentu osiągnięcia punktu krytycznego na ziemiach tego obszaru uprawiano rolnictwo intensywne, kompletnie nieprzystające do warunków środowiskowych. W wyniku tych działań gleba z czasem stała się jałowa, zaczęło brakować wody, a większość terenu pokrywała goła skała. Od 1988 roku podjęto decyzje o wprowadzeniu zmian służący odbudowie ekosystemu prefektury, choć nie zawsze z wynikiem pozytywnym. Obecnie chińska wieś w Bijie rozwija uprawy roślin, w szczególności drzew, odpowiadających terenom górzystym - np. drzewa orzechowe. Ponadto, prężnie działa tutaj także przemysł turystyczny - na szczególną uwagę zasługuje słynny "Hotel Namiotowy" w okręgu Xinren, umiejscowiony na zboczu góry. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


This year marks the 35th anniversary of the implementation (in 1988) of a pilot reform program in Bijie Prefecture in Guizhou Province, an area particularly affected by poverty resulting from catastrophic environmental degradation. 🌱⛰ One of the most affected places was the village of Gusheng. Until the critical point was reached, intensive agriculture was practiced in the lands of this area, completely incompatible with the environmental conditions. As a result of these activities, the soil over time became barren, water became scarce, and most of the land was covered with bare rock. Since 1988, decisions have been made to introduce changes to rebuild the prefecture's ecosystem, although not always with positive results. Currently, this region is developing plant cultivation, in particular trees, corresponding to mountainous areas - e.g. walnut trees. In addition, the tourist industry is also thriving here - the famous "Tent Hotel" in Xinren County, located on the mountainside, deserves special attention.
Chińska wieś w prowincji Guizhou odrodzona?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page