top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

CHIŃSKI CPI POZOSTAJE NIEZMIENNY WE WRZEŚNIU

English: "CHINA’S CPI REMAINS UNCHANGED IN SEPTEMBER"


Ceny konsumenckie we wrześniu w Chinach pozostały bez zmian, podczas gdy ceny producenckie odnotowywały powolny spadek. 〽 Wskaźnik CPI (Consumer Prices Index) wykazał, że we wspomnianym miesiącu ceny żywności rok rocznie spadły o 3,2%, w porównaniu z sierpniowym spadkiem o 1,7%. Wzrost bazowego wskaźnika CPI, który wyklucza zmienność cen żywności i energii i uważany jest w ekonomii za bardziej wymierny w odniesieniu do relacji „podaż-popyt”, we wrześniu wzrósł rok-rocznie o 0,8 %, pozostając na tym samym poziomie co w miesiącu poprzedzającym. 🍏 Tymczasem chiński indeks cen producentów (PPI), który stanowi miarę cen na etapie produkcyjnym, po sierpniowym 3-procentowym, rok-rocznym spadku, we wrześniu wykazał spadek już tylko o 2,5 % w porównaniu z rokiem poprzednim. 📊 Fluktuacje rok do roku w przypadku PPI zmniejszyły się ze względu na takie czynniki, jak zwiększony popyt na produkty przemysłowe i międzynarodowe skoki cen ropy. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Consumer prices in China remained unchanged in September, while producer prices recorded a slow decline. 〽The CPI (Consumer Prices Index) showed that in the month mentioned above, food prices fell by 3.2% year-on-year, compared to the August decline of 1.7%. The increase in the core CPI, which excludes the volatility of food and energy prices and is considered in economics to be more measurable in terms of the supply-demand relationship, increased year-on-year by 0.8% in September, remaining at the same level as in the month preceding. 🍏 Meanwhile, the Chinese producer price index (PPI), which is a measure of prices at the production stage, after a 3% year-on-year decline in August, in September showed a decline of only 2.5% compared to the previous year. 📊 Year-on-year fluctuations in PPI have decreased due to factors such as increased demand for industrial products and international oil price spikes.
Chińskie CPI (wskaźnik cen konsumenckich) we wrześniu utrzymał się na stałym poziomie, podczas gdy wskaźnik PPI (wskaźnik cen producenckich) odnotował rok-roczny spadek. Co to oznacza i jakie są przyczyny tego zjawiska?

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page