top of page

CHIŃSKI CPI POZOSTAJE NIEZMIENNY WE WRZEŚNIU

English: "CHINA’S CPI REMAINS UNCHANGED IN SEPTEMBER"


Ceny konsumenckie we wrześniu w Chinach pozostały bez zmian, podczas gdy ceny producenckie odnotowywały powolny spadek. 〽 Wskaźnik CPI (Consumer Prices Index) wykazał, że we wspomnianym miesiącu ceny żywności rok rocznie spadły o 3,2%, w porównaniu z sierpniowym spadkiem o 1,7%. Wzrost bazowego wskaźnika CPI, który wyklucza zmienność cen żywności i energii i uważany jest w ekonomii za bardziej wymierny w odniesieniu do relacji „podaż-popyt”, we wrześniu wzrósł rok-rocznie o 0,8 %, pozostając na tym samym poziomie co w miesiącu poprzedzającym. 🍏 Tymczasem chiński indeks cen producentów (PPI), który stanowi miarę cen na etapie produkcyjnym, po sierpniowym 3-procentowym, rok-rocznym spadku, we wrześniu wykazał spadek już tylko o 2,5 % w porównaniu z rokiem poprzednim. 📊 Fluktuacje rok do roku w przypadku PPI zmniejszyły się ze względu na takie czynniki, jak zwiększony popyt na produkty przemysłowe i międzynarodowe skoki cen ropy. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl

Consumer prices in China remained unchanged in September, while producer prices recorded a slow decline. 〽The CPI (Consumer Prices Index) showed that in the month mentioned above, food prices fell by 3.2% year-on-year, compared to the August decline of 1.7%. The increase in the core CPI, which excludes the volatility of food and energy prices and is considered in economics to be more measurable in terms of the supply-demand relationship, increased year-on-year by 0.8% in September, remaining at the same level as in the month preceding. 🍏 Meanwhile, the Chinese producer price index (PPI), which is a measure of prices at the production stage, after a 3% year-on-year decline in August, in September showed a decline of only 2.5% compared to the previous year. 📊 Year-on-year fluctuations in PPI have decreased due to factors such as increased demand for industrial products and international oil price spikes.

#cpi #ppi #consumerpriceindex #producerpriceindex #prices #pricesfluctuations #chineseeconomy #globaleconomy #economy #consumerprices #consumers #chineseconsumer #chineseproducers #producers #chineseeconomics #economicsChińskie CPI (wskaźnik cen konsumenckich) we wrześniu utrzymał się na stałym poziomie, podczas gdy wskaźnik PPI (wskaźnik cen producenckich) odnotował rok-roczny spadek. Co to oznacza i jakie są przyczyny tego zjawiska?

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page