top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

CHIŃSKI HANDEL W FAZIE STABILIZACJI

ENGLISH TITLE: „CHINESE TRADE IN THE PHASE OF STABILITY”


Coraz więcej chińskich przedsiębiorców decyduje się na ekspansję rynków zagranicznych. Z drugiej strony zwiększa się także liczba podmiotów zagranicznych wchodzących na rynek chiński. Dobrym przykładem pierwszego trendu w obszarze, jakim jest chiński handel, jest plan budowy fabryki krajowego producenta samochodów marki BYD z siedzibą w Xi'an 【西安】, stolicy prowincji Shaanxi 【陕西省】w północno-zachodnich Chinach.Chiński handel zmierza ku od dawna powtarzanej w Państwie Środka idei zrównoważonego rozwoju. Jak kreuje się sytuacja handlu chińskiego w odniesieniu do handlu globalnego?

BYD Seal Saloon – Źródło zdjęcia: https://www.topgear.com/car-reviews/byd/seal/specs


Zakład produkuje rocznie ok. 900 000 pojazdów napędzanych paliwem i energią elektryczną. Z taśmy produkcyjnej dziennie wychodzi średnio około 2460 samochodów. W typowy dzień u producenta po hali gorączkowo uwija się przy pracy blisko 120 pracowników składających pojazdy typu sedan, które ostatecznie zasilą drogi i autostrady w Azji Środkowej, Europie, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Oddział firmy z siedzibą w Shenzhen 【深圳】 w prowincji Guangdong【广东省】 podejmie wkrótce decyzję o lokalizacji swojej pierwszej fabryki w Europie.


Niedawno zakończyło się również gromadzenie próbek produktowych baterii litowych wykorzystywanych do magazynowania energii produkowanych przez Chengrui Power Technology z siedzibą w Szanghaju. Procedury te stanowią konieczność przed eksportem produktu do odległego Mozambiku. Ze względu na to, że w niektórych krajach Afryki energia elektryczna nieustannie drożeje a systemy sieci elektroenergetycznych bywają niestabilne, rozwiązania fotowoltaiczne w połączeniu z efektywnym magazynowaniem energii pomogą zwiększyć poziom zużycia elektryczności wytwarzanej we własnym zakresie, łagodząc tym samym wpływ rosnących kosztów i zapewniając bardziej stabilne dostawy.


Obraz handlu zagranicznego Chin ewoluuje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tradycyjne przedmioty eksportu, takie jak odzież czy meble, ustępują miejsca zaawansowanym technologiom, w tym innowacjom w nowych sektorach energii i wysokiej klasy produkcji.


Według chińskiego GUC (Głównego Urzędu Celnego) handel zagraniczny kraju w 2023 rokrocznie nieznacznie wzrósł w ciągu pierwszych 10 miesięcy, osiągając kwotę 34,32 bln RMB (tj. 4,76 bln USD). W październiku odnotowano rokroczny wzrost o 0,9%, co stanowi pierwszy wzrost „in plus” w drugiej połowie br.ENGLISH VERSION:


More and more Chinese entrepreneurs decide to expand foreign markets. On the other hand, the number of foreign entities entering the Chinese market is also increasing. A good example of the first trend is the plan to build a factory of the Chinese car manufacturer BYD based in Xi'an 【西安】, the capital of Shaanxi 【陕西省】province in northwestern China.Chiński handel zmierza ku od dawna powtarzanej w Państwie Środka idei zrównoważonego rozwoju. Jak kreuje się sytuacja handlu chińskiego w odniesieniu do handlu globalnego?

BYD Seal Saloon – Photo credit: https://www.topgear.com/car-reviews/byd/seal/specs


The factory produces approximately 900,000 fuel and electricity-powered vehicles annually. On average, approximately 2,460 cars come off the production line every day. On a typical day at the manufacturer, nearly 120 employees are rushing around the factory assembling sedan vehicles that will eventually hit the roads and highways in Central Asia, Europe, South America and Southeast Asia. The company's branch based in Shenzhen 【深圳】 in Guangdong province 【广东省】 will soon decide to locate its first factory in Europe.


Product sampling of lithium energy storage batteries manufactured by Shanghai-based Chengrui Power Technology also has been completed. These procedures are a must before exporting the product to distant Mozambique. As electricity prices continue to rise in some African countries and power grid systems tend to be unstable, photovoltaic solutions combined with efficient energy storage will help increase the consumption of self-generated electricity, thereby mitigating the impact of rising costs and ensuring a more stable supply .


China's foreign trade image is evolving towards sustainable development. Traditional exports such as clothing and furniture are giving way to advanced technologies, including innovations in new energy sectors and high-end manufacturing.


According to China's GAC (General Administration of Customs), the country's foreign trade in 2023 increased slightly annually in the first 10 months, reaching the amount of RMB 34.32 trillion (i.e. USD 4.76 trillion). In October, an annual growth of 0.9% was recorded, which is the first "in plus" growth in the second half of this year.


HASHTAGS:
Chiński handel zmierza ku od dawna powtarzanej w Państwie Środka idei zrównoważonego rozwoju. Jak kreuje się sytuacja handlu chińskiego w odniesieniu do handlu globalnego?

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page