top of page

Chiński Nowy Rok w dobie COVID-19

Chiński przemysł turystyczny z nieskrywaną ulgą szacuje, że dochody z okresu wielkiej migracji wewnętrznej związanej z przypadającym na koniec stycznia Chińskim Nowym Rokiem osiągnie poziom z 2019 r. Związane jest to z podjętymi licznymi środkami optymalizującymi metody radzenia sobie z wykrywaniem i opanowywaniem ognisk zakażenia. Efektem optymalizacji stało się rozluźnienie restrykcji w podróżach międzymiastowych i między prowincjonalnych. #kktlumaczchinskiego

The Chinese tourism industry with undisguised relief estimates that the income from the period of great internal migration associated with the Chinese New Year falling in late January will reach the level of 2019. This is due to the numerous measures taken to optimize the methods of dealing with the detection and containment of COVID-19 outbreaks. The result of the optimization was the ease of restrictions in intercity and inter-provincial travel.Artykuł/ article: shorturl.at/yFRX6


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page