top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chiński plan na bezpieczeństwo wodne/ Chinese plan for water security

W Chinach kilka lat temu uchwalono ustawę, która zawiera plan 14-letni dotyczący bezpieczeństwa wodnego Państwa Środka. 💦🛡 Dokument wytycza kierunek zmian na lata 2021-2035. Między innymi, do 2025 r. opracowane zostaną większe projekty dotyczące krajowej sieci wodociągowej, gdzie położony zostanie duży nacisk na alokację zasobów w rejony zmagające się z niedoborami, zaopatrzenie w wodę najbardziej potrzebujących terenów wiejskich i ośrodków miejskich. Wdrożone zostaną systemy zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zmniejszona zostanie dysproporcja zasobów wodnych między południową a północną częścią kraju. W planach ogromne znaczenie będzie miało wykorzystanie nowoczesnych technologii a także zastosowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


A few years ago, chinese authorities draw up a document that contains a 14-year plan for the water security of the Middle Kingdom. 💦🛡 The document sets out the direction of changes for 2021-2035. Among other things, by 2025, larger projects will be developed for the national water supply network, where a strong emphasis will be placed on the allocation of resources to areas facing shortages, water supply to rural areas and urban centers most in need. Systems increasing flood safety will be implemented, and the disproportion of water resources between the southern and northern parts of the country will be reduced. In the plans, the use of modern technologies as well as the use of environmentally friendly solutions will be of great importance.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page