top of page

CHIŃSKI PRZEMYSŁ PRZYSZŁOŚCI – JAK SIĘ PREZENTUJE?

ENGLISH TITLE: „CHINESE INDUSTRY OF THE FUTURE – HOW IT PRESENTS?”

 

Chiny coraz mocniejszy nacisk kładą na zwiększanie produktywności mający na celu przyspieszenie rozwoju tzw. „przemysłowych branż przyszłości”. „Przemysł przyszłości” [cn. “未来工业”] to pojęcie coraz częściej pojawiające się w odniesieniu do narzędzi, którymi są najnowsze technologie (np. Internet przemysłowy 6G, SI, roboty humanoidalne, dane kwantowe, technologie kosmiczne, meta-uniwersum etc.) w służbie branż przemysłowych, a także wdrażanie polityki wspierającej innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie.


Prym wieść ma przede wszystkim tzw. „inteligentna” produkcja, która do minimum ograniczyć ma rolę człowieka przy produkcji przemysłowej. Kolejnym ważnym aspektem jest jak największe uniezależnienie w branżach z tzw. „wąskim gardłem”, czyli tam, gdzie części lub całe podzespoły sprowadzane są z innych rejonów świata (w tym z USA), wobec których status relacji dyplomatycznych balansuje na poziomie „podwyższonego ryzyka”.


Chiny wykazują duży potencjał innowacyjny. Jest tak chociażby w przypadku aut elektrycznych, w których produkcji Chiny zdają się posiadać kompletną samodzielność – łańcuch dostaw ciągnie się od akumulatorów, poprzez całą infrastrukturę ładowania, a na sprzęcie telekomunikacyjnym kończąc.

 

China is putting more and more emphasis on increasing productivity in order to accelerate the development of the so-called "industries of the future". "Industry of the future" [cn. “未来工业”] is a concept that appears more and more often in relation to tools that are the latest technologies (e.g. 6G industrial Internet, SI, humanoid robots, quantum data, space technologies, meta-universe, etc.) in the service of industries, and also implementing policies supporting innovative solutions in this field.


The news is mainly about the so-called "intelligent" production, which aims to reduce the human role in production to a minimum. Another important aspect is the greatest possible independence in industries with the so-called "bottleneck", i.e. where parts or entire components are imported from other regions of the world (including the USA), where the status of diplomatic relations is at the level of "increased risk".


China shows great innovation potential. This is, for example, in the case of electric cars, in the production of which China seems to have complete independence - the supply chain stretches from batteries, through the entire charging infrastructure, to telecommunications equipment.
Chiński przemysł przyszłości ostatnio stanowi niezwykle istotne pojęcie w Państwie Środka. Co on dokładnie oznacza?

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page