top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chiński RMB - klucz do stabilizacji?/ Chinese RMB - the key to stabilization?

Chiński RMB (juan) podlega tendencji wzrostowej w kontekście umacniania się na rynkach światowych. Kryzysy ogólnoświatowe, takie jak niedawna pandemia COVID-19 czy wojna na Ukrainie, spowodowały wzrost zapotrzebowania na podaż waluty międzynarodowej. Silna pozycja międzynarodowa juana pozwala rynkom rozwijającym się na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru w silniej zdywersyfikowanym systemie monetarnym świata, co z kolei wpływa na większą stabilizacje gospodarki. Dla Chin oznacza to także większe możliwości przyciągnięcia kapitału zagranicznego poprzez oferowanie korzystnych finansowo pożyczek i kredytów. Chiński RMB stał się obecnie piątą walutą międzynarodową. #kktlumaczchinskiego www.kk-tlumaczchinskiego.pl

The Chinese RMB (yuan) is on an uptrend to strenghten on global markets. Great crises, such as the recent COVID-19 pandemic or the war in Ukraine, have increased the demand for the supply of international currency. The strong international position of the yuan allows developing markets to make the most optimal choice in a more highly diversified monetary system, which in turn contributes to greater stabilization of the economy. For China, it also means greater opportunities to attract foreign capital by offering financially advantageous loans and credits. The Chinese RMB has now become the fifth international currency.Jak umiędzynarodowienie chińskiej waluty RMB wpływa na gospodarkę globalną?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page