top of page

CHIŃSKI WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA STAL

English title: „Chinese growing demand for steel”


Jednym z planów rządu chińskiego jest zwiększanie popytu na produkty stalowe wyższej klasy. Szacuje się, że „Krajowy Plan Działania” (国家行动计划), jako jeden z punktów obejmujący promocję modernizacji sprzętu wielkogabarytowego w Chinach, wygeneruje popyt na ww. surowiec na poziomie blisko 8 mln ton. Wytwarzane z niego produkty mają mieścić się w klasie średniej i wyższej.

               Chińskie Stowarzyszenie Żelaza i Stali (中国钢铁工业协会) podaje, że zwiększenie popytu na surowiec obejmie przede wszystkim sektor produkcyjny i energetyczny. W 2023 roku branże te odpowiadały za 48% zapotrzebowania rynkowego w porównaniu z 42% z roku 2020, a wraz z optymalizacją i unowocześnianiem struktury przemysłowej Państwa Środka wskaźnik ten w dalszym ciągu będzie rósł.

               Na co warto zwrócić uwagę to to, że omawiany popyt nie tylko pnie się w górę, ale i zmienia swoją strukturę. Wcześniej generowany był przede wszystkim przez branżę budowlaną. Obecnie zainteresowanie rośnie w odniesieniu do branż: motoryzacyjnej, sprzętu gospodarstwa domowego, przemysłu stoczniowego, maszyn czy energii wiatrowej i jądrowej. Dzięki temu na popularności zyskują produkty wysokiej jakości, które w Q1 stanowiły 35% wszystkich eksportowych wyrobów stalowych.

 

 

ENGLISH:

 

One of the Chinese government's plans is to increase demand for higher-class steel products. It is estimated that the "National Action Plan" (国家行动计划), as one of the points covering the promotion of the modernization of large-size equipment in China, will generate demand for the above-mentioned raw material at the level of nearly 8 million tons. Products made from it are intended to fall into the middle and upper classes.


The China Iron and Steel Association (中国钢铁工业协会) states that the increase in demand for steel will primarily affect the production and energy sectors. In 2023, these industries accounted for 48% of market demand compared to 42% in 2020, and as the industrial structure of the Middle Kingdom is optimized and modernized, this indicator will continue to grow.


What’s worth mentioning is that the steel demand not only continue to grow, but is changing its structure as well. Previously, it was generated primarily by the construction industry. Currently, interest is growing in the following industries: automotive, household appliances, shipbuilding, machinery, and wind and nuclear energy. Thanks to this, high-quality products are gaining popularity, which in Q1 accounted for 35% of all exported steel products.

 Chińska stal wysokiej jakości zyskuje na znaczeniu z każdym rokiem. Zmienia się nie tylko wielkość popytu, ale i jego struktura. Co to oznacza dla chińskiej gospodarki?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page