top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

CHIŃSKIE SAMOCHODY – PRZYSZŁY LIDER NA RYNKU EKSPORTOWYM?

ENGLISH TITLE: “CHINESE CARS – THE FUTURE LEADER OF THE EXPORT MARKET?”


Z opublikowanego niedawno raportu niemieckiego instytutu badawczego wynika, że od stycznia do września 2023 roku Chiny sprzedały za granicę 3,4 mln pojazdów, wyprzedzając tym samym Japonię i Niemcy (kolejno 3,2 mln i 2,4 mln). W powyższej ilości 24% stanowiły chińskie samochody elektryczne, tj. dwukrotnie więcej, niż w roku poprzednim. Wiele instytucji krajowych i zagranicznych prognozuje, że w roku bieżącym Chiny staną się światowym liderem eksportu pojazdów samochodowych.


W parze z ilością idzie również jakość. W ostatnich latach średnia cena samochodu chińskiej marki wzrosła z 85 tys. RMB (tj. 11 916 USD) za sztukę (2018 rok) do 122 tys. RMB za sztukę (2022 rok).


Ponadto, wzrost odnotowano także w „ekologicznej” gałęzi w branży, tj. pojazdów zasilanych bateriami litowo-jonowymi, gdzie eksport osiągnął wartość 1161,09 mld USD (2021 rok), wysuwając się, w ujęciu globalnym, na zaszczytne, 1. miejsce. Rozwijając ten temat, Chiny włożyły sporo wysiłku na rzecz uruchomienia Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Zielonego Rozwoju, które to porozumienie ma realizowane być w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), zapewniając platformę do współpracy objętych Inicjatywą krajów w celu prowadzenia niskoemisyjnej, pro-ekologicznej transformacji gospodarczej.


Przedstawiciel Chińskiej Izby Handlu Międzynarodowego, podrady motoryzacyjnej, Wang Xia wytłumaczył, że konkurencyjność chińskich marek samochodowych w wersji „zielonej” polega nie tylko na jakości i wykorzystaniu stale ulepszanych technologii, ale także na atrakcyjnej ofercie cenowej możliwej dzięki produkcji akumulatorów w rodzimych fabrykach.

Warto wspomnieć, że w 2022 roku chińskie marki stanowiły w Europie 8% wszystkich pojazdów elektrycznych. Do 2025 roku szacuje się, że odsetek ten wzrośnie aż do 15%.ENGLISH VERSION:


A recently published report by a German research institute shows that from January to September 2023, China sold 3.4 million vehicles abroad, overtaking Japan and Germany (3.2 million and 2.4 million respectively). Among the above amount, 24% were electric cars (twice as much as in the previous year). Many domestic and foreign institutions forecast that this year China will become the world leader in motor vehicle exports.


Quality also goes hand in hand with quantity. In recent years, the average price of a Chinese brand car has increased from 85,000 RMB (i.e. USD 11,916) per unit (2018) to 122,000 RMB per unit (2022).


In addition, growth was also recorded in the "ecological" branch of the industry, i.e. vehicles powered by lithium-ion batteries, where exports reached the value of USD 1,161.09 billion (2021), taking the honorable first place globally. Moreover, China has made significant efforts to launch the International Green Development Alliance, which is to be implemented under the Belt and Road Initiative (BRI), providing a platform for cooperation among countries covered by the Initiative to pursue a low-emission, pro-ecological transformation of the economy.


A representative of the China Chamber of International Commerce, an automotive sub-council, Wang Xia, explained that the competitiveness of Chinese "green" car brands lies not only in the quality and use of constantly improved technologies, but also in the attractive price offer possible thanks to the production of batteries in domestic factories.


It is worth mentioning that in 2022, Chinese brands accounted for 8% of all electric vehicles in Europe. By 2025, this percentage is estimated to increase to 15%.HASHTAGS:
Chińskie samochody podbijają rynki światowe. Eksport samochodów chińskich marek cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie w sektorze ekologicznych aut. Czym spowodowany jest ten trend?

11 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page