top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chińsko-Kenijskie Laboratorium Molekularne Upraw/ The China-Kenya Molecular Crop Lab

Chińsko-Kenijskie Laboratorium Biologii Molekularnej Upraw to wspólny projekt pomiędzy Chińskim Uniwersytetem Rolniczym w mieście Nankin a Uniwersytetem Egerton w Naukuru, w Kenii. 🌱🧬 Jest to najbardziej zaawansowana placówka tego typu w Afryce Wschodniej. Celem laboratorium jest prowadzenie badań molekularnych służących bezpieczeństwu żywnościowemu Kenii oraz innych państw afrykańskich. Placówka działa już od 2016 roku i jest jednym z projektów w ramach szerszej chińskiej inicjatywy "Pasa i Drogi" ("Belt and Road") będącej formą Nowego Jedwabnego Szlaku. #kktlumaczchinskiegoThe China-Kenya Joint Laboratory for Crop Molecular Biology is a joint project between the Chinese Agricultural University in Nanjing and Egerton University in Naukuru, Kenya. 🌱🧬 It is the most advanced facility of its kind in East Africa. The aim of the laboratory is to conduct molecular research for the food security of Kenya and other African countries. The facility has been operating since 2016 and is one of the projects within the wider Chinese "Belt and Road" initiative, which is a form of the New Silk Road.


#ChinaKenyacooperation#TheChinaKenyaJointLaboratoryforCropMolecularBiology#molecularbiology#cropmolecularbiology#molecularresearch#molecularlab#croplab#EgertonUniversity#NanjingAgriculturalUniversity#Kenya#EastAfrica#Africa#China#research#chinesescience#chineseforeignpolicy#chinesepartners#chinesetranslator#chineseinterpreter
Comments


bottom of page