top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chiny i Kazachstan pogłębiają wzajemne relacje/ China and Kazachstan deepen mutual relations

W środę, tj. 17.05., do Xi'an w Chinach przybył prezydent Kazachstanu, Kassym-Jomart Tokayev. 🇰🇿🇨🇳 Odbyła się rozmowa pomiędzy Xi Jinpingiem a Tokayevem, w której padły słowa deklaracji obopólnej przyjaźni Chin i Kazachstanu oraz gotowość do pogłębiania współpracy w zakresie stabilizującego przemysł i łańcuchy dostaw, szeroko pojmowanego transportu, planów rozwoju trzeciego odcinka kolei transgranicznej oraz portów granicznych, promowanie kultury kraju na terenach państwa partnerskiego, podjęcie działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa politycznego, dostosowania wzajemnych strategii rozwoju, zwiększenia wymiany handlowej itd. Prezydent Xi podkreślił, że budowanie wspólnej przyszłości poprzez wzajemną przyjaźń pomoże obu krajom zwiększyć stopień zaufania i możliwość dzielenia się zarówno profitami, jak i wsparciem w razie trudności. Dzisiaj i jutro prezydent Tokayev weźmie również udział w Szczycie Chiny - Azja Środkowa. #kktlumaczchinskiego


On Wednesday, May 17, the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, arrived in Xi'an in China. 🇰🇿🇨🇳 A conversation took place between Xi Jinping and Tokayev, in which words of a declaration of mutual friendship between China and Kazakhstan were spoken, as well as readiness to deepen cooperation in the field of broadly understood transport stabilizing the industry and supply chains, plans for the development of the third section of the cross-border railway and border ports, promoting the country's culture on partner country, take steps to increase political security, align mutual development strategies, increase trade, etc. President Xi stressed that building a common future through mutual friendship will help both countries to increase the degree of trust and the ability to share both profits and support in in case of difficulties. Today and tomorrow, President Tokayev will also attend the China-Central Asia Summit.


#ChinaKazachstanrelations#Chineseforeignpolicy#Chinesediplomacy#Chinesepresident#ChinaKazachstan#SinoKazachties#diplomacy#Chineseinternationalrelations#China#Kazachpresident#Kazachstan#ChinaKazachstancooperation#tradecooperation#politicscooperation#logisticscooperation#Chinesetrade#Chineselogistics#Chinesepolitics#XiJinping#KassymJomartTokayev#ChinaCentralAsiaSummit#summit#Chinasummit#CentralAsia#strategy#Chinesestrategy#Chineseinterpreter#Chinesetranslator
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page