top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

CHINY I ASEAN JAKO SIŁA NAPĘDOWA ŚWIATOWEJ GOSPODARKI

English: "CHINA AND ASEAN AS A DRIVE POWER FOR GLOBAL ECONOMY"


Analitycy przewidują, że organizacja ASEAN, w tym Chiny, staną się siłą napędową dla światowej gospodarki. Przewiduje się, że Azja Południowo-Wschodnia i Chiny staną się jednymi z kluczowych sił napędowych światowej gospodarki w następstwie zobowiązań podjętych na tegorocznym szczycie ASEAN. Pomimo spowolnienia gospodarczego państwa ASEAN, dzięki rosnącej populacji regionu, inwestycjom i postępowi technologicznemu, wzmacniającym ich globalną rolę, zaczynają sięgać po coraz ambitniejsze wyzwania. Jednocześnie wyciągane są wnioski w oparciu o zdumiewający wzrost gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej. Wzmocnienie dwustronnych więzi może przynieść zaskakujące efekty – twierdzą eksperci ds. ekonomii. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Analysts predict that the ASEAN organization, including China, will become a driving force for the global economy. Southeast Asia and China are expected to become among the key drivers of the global economy following the commitments made at this year's ASEAN Summit. Despite the economic slowdown, ASEAN countries are starting to take on more and more ambitious challenges, thanks to the growing population of the region, investments and technological progress that strengthen their global role. At the same time, lessons are being learned based on the astonishing economic growth of the People's Republic of China. Strengthening bilateral ties may bring surprising results, say economic experts.
Analitycy przewidują, że organizacja ASEAN, w tym Chiny, staną się siłą napędową dla światowej gospodarki. Na czym bazują podobne przypuszczenia?


0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page