top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

CHINY JAKO ATRAKCYJNY RYNEK DLA INWESTYCJI?

English title: "CHINA AS AN ATTRACTIVE MARKET FOR INVESTMENT?"


Chiny stanowią atrakcyjny rynek inwestycyjny dla firm zagranicznych. Co więcej, analitycy zauważają, że napływ tychże przechodzi swoistą transformację z ilościowej na jakościową. Jakie są argumenty za? Pomimo silnych wahań na rynkach światowych, ten chiński w obliczu kryzysu pozostaje stosunkowo silny i stabilny. Ze względu na nową politykę Chin nazywaną „dążeniem do rozwoju wysokiej jakości”, generują się także większe możliwości wzrostu w takich sektorach jak handel usługami czy specjalistyczna produkcja. Tak na przykład, przez długi czas dla rynku niemieckiego Chiny były ważnym rynkiem zbytu technologii, tymczasem obecnie to Niemcy zaopatrują się w Chinach w produkty high-tech, w szczególności w sektorach dekarbonizacji i medycznym. W połowie sierpnia rząd chiński zaprezentował „24 środki polityczne” mające na celu zwiększeniu napływu zagranicznych inwestycji. W ich ramach przedsiębiorstwa spoza Chin mają traktowane być na równi z podmiotami krajowymi, ciesząc się większym wsparciem fiskalnym i benefitami podatkowymi. #kktlumaczchinskiego


China is an attractive investment market for foreign companies. What's more, analysts note that the influx of these is undergoing a kind of transformation from quantitative to qualitative. What are the arguments for? Despite strong fluctuations in global markets, the Chinese market in the face of the crisis remains relatively strong and stable. Due to China's new policy called "the pursuit of high-quality development", greater opportunities for growth are also generated in sectors such as trade in services and specialized manufacturing. For example, for a long time China was an important market for technology for the German market, while now for Germany the source of high-tech products is China, especially in the decarbonisation and medical sectors. In mid-August, the Chinese government presented "24 policy measures" aimed at increasing the inflow of foreign investment. As part of them, non-Chinese enterprises are to be treated on an equal footing with domestic entities, enjoying greater fiscal support and tax benefits.
Chiny jako atrakcyjny rynek dla zagranicznych inwestycji. Co optuje za inwestowaniem w Państwie Środka?

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page