top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chiny pogłębiają relacje z Barbadosem/ China is to deepen relations with Barbados

Chiny planują pogłębić relacje dyplomatyczne i biznesowe z Barbadosem. W tym aspekcie nacisk nałożony będzie przede wszystkim na skoordynowanie strategii gospodarczych obu państw, a także działanie na zasadzie obopólnych korzyści. Wczoraj, tj. 25.06., Premier Chińskiej Republiki Ludowej, Li Qiang, spotkał się z Panią Premier Barbadosu, Mią Mottely, na którym to spotkaniu ustalono, że państwo wyspiarskie będzie objęte projektem Inicjatywy Pasa i Szlaku. W ramach wizyty obaj politycy byli także świadkami podpisania licznych umów dotyczących współpracy. Premier Mottely kategorycznie potępiła politykę "odcinania się" od Państwa Środka i wyraziła nadzieję na zacieśnianie współpracy w takich obszarach, jak rolnictwo, budowa infrastruktury, energia czy walka z ubóstwem. Mottely złożyła w Chinach oficjalną wizytę, by wziąć udział w 14. edycji Annual Meeting of the New Champions (znanego także jako Davos Forum), które odbędzie się w przyszłym tygodniu w mieście Tianjin. #kktlumaczchinskiego www.kk-tlumaczchinskiego.pl

China plans to deepen diplomatic and business relations with Barbados. In this aspect, emphasis will be placed primarily on coordinating the economic strategies of both countries, as well as acting on the basis of mutual benefits. Yesterday, June 25, the Prime Minister of the People's Republic of China, Li Qiang, met with the Prime Minister of Barbados, Mia Mottely. At the meeting it was agreed that the island state would be included in the Belt and Road Initiative project. During the visit, the two politicians also witnessed the signing of numerous cooperation agreements. Prime Minister Mottely categorically condemned the policy of "cutting off" from the Middle Kingdom and expressed hope for closer cooperation in areas such as agriculture, infrastructure construction, energy and poverty alleviation. Mottely made an official visit to China to attend the 14th Annual Meeting of the New Champions (also known as the Davos Forum) next week in Tianjin.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page