top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Didi dołącza do grupy Aion/ Didi joins Aion

Didi Global Inc. (producent autonomicznej jednostki napędowej) podpisał kontrakt z GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd. (lidera wśród producentów pojazdów NEV - Pojazdów "Nowej Energii" - napędzanych alternatywnymi źródłami energii). 🏎🧠Celem porozumienia i zawiązania spółki jest masowa produkcja bezzałogowych pojazdów autonomicznych. Pierwszy pojazd wyprodukowany w ramach wspomnianej współpracy ma zostać podłączony do sieci kolejowo-jezdniowej marki Didi w roku 2025, wspierając tym samym promocję pojazdów autonomicznych poziomu 4. (Poziom 4. oznacza pojazdy będące w stanie samodzielnie wykonywać wszelkie zadania związane z jazdą, jednak w dalszym ciągu istnieje w nich możliwość prowadzenia przez człowieka). Spółka dwóch gigantów w branży oznacza, że weszła ona w swój nowy etap rozwoju. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Didi Global Inc. (manufacturer of an autonomous drive unit) signed a contract with GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd. (a leader among the producers of NEV vehicles - "New Energy" vehicles - powered by alternative energy sources). 🏎🧠 The purpose of the agreement and the joint establishment is the mass production of unmanned autonomous vehicles. The first vehicle produced under the aforementioned cooperation is to be connected to the Didi ride-railing network in 2025, thus supporting the promotion of level 4 autonomous vehicles (Level 4 means vehicles are capable of performing all driving tasks independently, but still can be driven by a human). The company of two giants in the industry means that it has entered its new stage of development.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page