top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

DOKĄD NA SYLWESTROWE ODLICZANIE?

ENGLISH TITLE: „THE NEW YEAR’S EVE COUNTDOWN DESTINATIONS”


Noworoczne destynacje


Popyt na bilety kolejowe, lotnicze i inne produkty turystyczne na okres od 30 grudnia do 1 stycznia w Chinach wzrósł znacząco. Coraz więcej Chińczyków pragnie przywitać 2024 rok w nietuzinkowy sposób, wybierając pobyt w malowniczych i atrakcyjnych turystycznie destynacjach. Według danych statystycznych chińskiego portalu bookingowego LY.com wszystkie bilety kolejowe na pociągi relacji Pekin-Zhengzhou [ch. 郑州] (prow. Henan) zostały wyprzedane już w sobotę do godziny 10:00. Tak samo jak te na przejazd do Xi’anu [ch. 西安] i Chongqing [ch. 重庆].


Równie dużą popularnością cieszy się także chińska „stolica śniegu i lodu”, czyli Harbin [ch. 哈尔滨], miasto szczególnie znane z efektownego Festiwalu Rzeźb Lodowych. „To będzie coś niesamowicie romantycznego, odliczać sekundy do Nowego Roku i patrzeć na opadające płatki śniegu. W moim mieście śniegu nie widuje się zbyt często” – mówi jedna z korespondentek, 25-letnia Sun Jingying, studentka z miasta Nanchang [ch. 南昌] znajdującego się w południowo-wschodniej części kraju.


Sylwestrowe odliczanie w stylu chińskim


Według innego portalu turystycznego, Trip.com, liczba rezerwacji wycieczek w okresie Sylwester-Nowy Rok wzrosła trzykrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, tak samo jak liczba lotów komercyjnych. Rezerwacje hoteli natomiast zwiększyły się aż pięciokrotnie! Tuniu [ch. 途牛], publikując swoje dane statystyczne, wskazuje na aż 220 %-owy rokroczny wzrost rezerwacji usług turystycznych po 1 grudnia. Na podróżach wewnątrz kraju się nie kończy. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także wyjazdy zagraniczne


Główne destynacje obywateli ChRL to w dużej mierze kierunki w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, tj. Japonia, Tajlandia, Korea Południowa etc. Część z tych wyjazdów wiąże się także ze zyskującą coraz bardziej na popularności w Chinach branżą narciarską. „Rezerwacje związane z wypadami do zagranicznych miejscówek dla narciarzy wzrosły o 460 % w porównaniu z listopadem bieżącego roku. Tutaj dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim: Japonia, Korea Południowa, Finlandia i Rosja– podaje grupa Tuniu. – „W szczególności chodzi o destynacje, gdzie istnieje możliwość podziwiania zjawiska zorzy polarnej. Sprzedaż usług turystycznych do Finlandii i Szwecji wzrosła o 73 i 10% z miesiąca na miesiąc”.ENGLISH VERSION:


New Year's destinations


Demand for train tickets, plane tickets and other tourism products for the period from December 30 to January 1 in China increased significantly. More and more Chinese want to welcome 2024 in a unique way, choosing to stay in picturesque and attractive tourist destinations. According to statistical data from the Chinese booking portal LY.com, all train tickets for trains on the Beijing-Zhengzhou route [ch. 郑州] (Henan province) were sold out by 10:00 on Saturday. Just like those for the trip to Xi'an [ch. 西安] and Chongqing [ch. 重庆].


The Chinese "capital of snow and ice", Harbin [ch. 哈尔滨], a city particularly known for its spectacular Ice Sculpture Festival, is another popular Chinese tourists' destination. “It will be something incredibly romantic, counting down the seconds until the New Year and watching the snowflakes falling. You don't see snow very often in my city", says one of the correspondents, 25-year-old Sun Jingying, a student from the city of Nanchang [Ch. 南昌] located in the southeastern part of the country.


Chinese-style New Year's Eve countdown


According to another travel website, Trip.com, the number of tour bookings during the New Year's Eve period tripled compared to last year, as did the number of commercial flights. Hotel reservations increased fivefold! Tunia [ch. 途牛], publishing its statistical data, indicates as much as a 220% annual increase in bookings of tourist services after December 1. Travel within the country does not end there. Trips abroad are also very popular…


The main destinations of PRC citizens are largely in Southeast and East Asia, i.e. Japan, Thailand, South Korea, etc. Some of these trips are also related to the ski industry, which is becoming more and more popular in China. “Bookings for trips to foreign ski resorts increased by 460% compared to November this year. Here, Japan, South Korea, Finland and Russia are particularly popular", says the Tuniu group. “This is especially true of destinations where it is possible to admire the phenomenon of the Northern Lights. Sales of travel services to Finland and Sweden increased by 73 and 10% month by month”.HASHTAGS:
Sylwestrowe odliczanie w Chinach coraz mocniej kojarzy się z pretekstem do podróży, zarówno po kraju, jak i zagranicznych. Chińska branża turystyczna prezentuje zaskakujące dane statystyczne dotyczące podróży sylwestrowo-noworocznych. Gdzie Chińczycy podróżują na Nowy Rok?

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page