top of page

FOLKLOR XINJIANGU W OBCHODACH CHIŃSKIEGO NOWEGO ROKU

ENGLISH TITLE: „FOLKLORE OF XINJIANG IN CHINESE NEW YEAR’S CELEBRATION”


Folklor Xinjiangu


Folklor obszarów wiejskich ujgurskiego autonomicznego regionu Xinjiang w Chinach północno-zachodnich przenika obchody największego i najbardziej wyczekiwanego w Państwie Środka święta – Festiwalu Wiosny (inaczej: Święto Wiosny, Chiński Nowy Rok), które przypada w tym roku na dzień 10 lutego. W związku ze zbliżającym dwutygodniowym okresem świątecznym we wspomnianym regionie organizowane są liczne gale i festiwale o zabarwieniu etnicznym. Na każdej podobnej imprezie na gości czeka lokalna kuchnia, występy artystyczne, ciekawe konkurencje sportów etnicznych, wystawy sztuki ludowej i wiele innych atrakcji!


Wioska Azhan w autonomicznej prefekturze Kizilsu, powiecie Atux 【克孜勒苏柯尔克孜自治州】 jest jednym z takich przykładów. W ramach wystąpień artystycznych obejrzeć i wysłuchać można było, m.in. solo pieśni patriotycznej „Błogosławiąc naszą ojczyznę” 【“祝福祖国”】czy melorecytację eposu kirgiskiego „Manas” 【“玛纳斯”】. Wioska Xinchengximen 【新城西门村】w prefekturze  Turpan 【吐鲁番】zasłynęła w tym czasie z amatorskiej interpretacji utworu przewodniego z opery pekińskiej „Cesarska Konkubina Dynastii Tang” 【“大唐贵妃”】pt. „Oda do Kwiatów Gruszy” 【“梨花颂”】, której wykonawca, jeden z mieszkańców miejscowości, wcielając się w główną postać – konkubinę Yang Guifei – wszystkich ruchów scenicznych oraz technik śpiewu uczył się z internetu oraz telewizji.


We wsi Pochengzi 【破城子】w mongolskiej prefekturze Bortala 【博尔塔拉蒙古自治州】, odbyły się malownicze pokazy tańca smoków i lwów, któremu rytm nadawały bębny oraz gongi; Tzw. ćwiczenia „wiosłowania na sucho” 【旱地划船运动】, konkurs chodzenia na szczudłach czy pokazy tańca „yangko” (taniec z wachlarzami) 【大秧歌】. W prefekturze Tacheng 【塔城地区】 z kolei urozmaiceniem licznych atrakcji były osobiste historie mieszkańców dotyczące różnorodnych, dowolnych tematów, np. jeden z występujących na scenie, Yang Haoran, podzielił się z publicznością swoimi doświadczeniami dotyczącymi uprawy bawełny, do której mężczyzna wykorzystuje… drony!


W sumie na terenie całego kraju odbyło się 91 podobnych imprez, w tym 6 z nich w prowincji Xinjiang, gdzie nakręcono również tegoroczną ogólnokrajową Galę Festiwalu Wiosny. Jest to program noworoczny przygotowywany specjalnie na tę okazję, oglądany w prawie każdym chińskim domu podczas spotkań rodzinnych przy świątecznym stole.

 

 

ENGLISH VERSION:

 

The folklore of the rural areas of the Uyghur autonomous region of Xinjiang in northwestern China permeates the celebration of the largest and most anticipated holiday in the Middle Kingdom - the Spring Festival (also: Chinese New Year), which falls on February 10 this year. Due to the upcoming two-week holiday season, numerous ethnic galas and festivals are organized in the mentioned region. At each similar event, guests can enjoy local cuisine, artistic performances, interesting ethnic sports competitions, folk art exhibitions and many other attractions!


Azhan Village in Kizilsu Autonomous Prefecture, Atux County 【克孜勒苏柯尔克孜自治州】 is one such example. As part of the artistic performances, you could watch and listen to, among others: a solo of the patriotic song "Blessing Our Homeland" 【“祝福祖国”】or a melorecitation of the Kyrgyz epic “Manas” 【“玛纳斯”】. The village of Xinchengximen 【新城西门村】in Turpan Prefecture 【吐鲁番】became famous at that time for its amateur interpretation of the theme song of the Beijing opera "The Imperial Concubine of the Tang Dynasty" 【“大唐贵妃”】titled “Ode to Pear Flowers” 【“梨花颂”】, the performer of which, one of the inhabitants of the town, playing the main character - concubine Yang Guifei - learned all stage movements and singing techniques from the Internet and television.


In the village of Pochengzi 【破城子】 in the Mongolian prefecture of Bortala 【博尔塔拉蒙古自治州】, there were picturesque dragon and lion dance shows, the rhythm of which was set by drums and gongs; The so-called "dry rowing" exercises 【旱地划船运动】, stilt walking competition and "yangko" (fan dance) 【大秧歌】 dance shows. In Tacheng Prefecture 【塔城地区】, numerous attractions were enriched by residents' personal stories on various topics, e.g. one of the performers on stage, Yang Haoran, shared with the audience his experiences regarding cotton cultivation, for which a man uses... drones !


A total of 91 similar events were held throughout the country, including 6 of them in Xinjiang Province, where this year's nationwide Spring Festival Gala was also filmed. It is a New Year's program prepared especially for this occasion, watched in almost every Chinese home during family gatherings at the table full of Spring Festival’s delicacies.

 Nadchodzi Święto Wiosny, w każdym zakątku Chin celebruje się je nieco inaczej. Folklor Xinjangu także przeplata się z tradycjami Chińskiego Nowego Roku. Jaki jest tego efekt?

5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page