top of page

Forum Zhongguancun 2023 przyciąga firmy zagraniczne/ Zhongguancun Forum 2023 attracts foreign compan

ies


W Forum Zhongguancun 2023 (ZGC; 中关村论坛), które rozpoczęło się dnia 25.05., udział biorą znaczące międzynarodowe firmy, takie jak NFC czy Sanofi, wyrażając swoją otwartość i gotowość do zwiększania inwestycji na chińskim rynku. 🌏💬 Forum ZGC organizowane jest co roku od 2007. Celem oraz główną ideą tego wydarzenia o randze międzynarodowej jest debata i wymiana z zakresu technologii high-tech oraz innowacji. Co roku na evencie pojawiają się liderzy w branży, wysokiej klasy naukowcy i ambitni przedsiębiorcy. Organizowane są liczne konferencje dotykające różnorodnych tematów w obrębie wspomnianego zakresu trendów w branży zaawansowanych technologii. Największym atutem forum jest wymiana nowych pomysłów, wspólne sfokusowanie na globalnym i krajowym rozwoju oraz planowanie kolejnych kroków ku bardziej nowoczesnej przyszłości. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl

The Zhongguancun 2023 Forum (ZGC; 中关村论坛), which began on May 25, is attended by major international companies, such as NFC and Sanofi, expressing their openness and readiness to increase investment in the Chinese market. 🌏💬 The ZGC Forum has been organized every year since 2007. The aim and main idea of this international event is a debate and exchange in the field of high-tech technologies and innovations. Every year, industry leaders, high-class scientists and ambitious entrepreneurs appear at the event. Numerous conferences are organized on a variety of topics within this range of trends in the high-tech industry. The greatest strength of the forum is the exchange of new ideas, joint focus on global and national development and planning the next steps towards a modern future.

#ZGCForum2023 #ZGCForum #ZGC2023 #ZhongguancunForum2023 #Zhongguancun2023 #Zhongguancun #ZGC #InternationalForum #GlobalForum #Newtechnologiesforum #Hightechforum #newideas #innovations #chineseforum #modernfuture #chinesescience #chineseeconomy #chineseinnovations #chinesehightech #chinesedevelopment #forum #chineseinterpreter #chinesetranslator
2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page