top of page

GDY TRADYCJA SPOTYKA SZTUKĘ NOWOCZESNĄ – WYSTAWA „FEN YUN”

ENGLISH TITLE: WHEN A TRADITION MEETS MODERN ART – THE “FEN YUN” EXHIBITION

 

Do czwartku (29.02) w pekińskim AimerArt Gallery [北京爱慕美术馆] trwała wystawa sztuki nowoczesnej zatytułowana „Fen Yun”. Słówko Fen Yun [氛氲] odnosi się do aury, jaka zdominowała galerię podczas wystawy, a ta, nieco mglista i senna, daje wrażenie nieodkrytej tajemnicy. Do 29 lutego miejscem tym zawładnęło pięć współczesnych, chińskich artystek, w swoich dziełach łączących to, co stare z tym, co nowe; tradycję oraz awangardę.

Kobiety zainspirowane różnego rodzaju rzemiosłem i sztuką tradycyjną dawnych Chin, w swoich dziełach zaklęły historię w nowoczesną formę. To tutaj ludowe wzory, pastelowe kolory i tradycyjne wycinanki przyjęły postać artystycznych innowacji.

 

 

CHEN YUE 陈越

Twórczość artystyczna Yue to połączenie chińskich technik haftu [绣] oraz łagodności akwareli, poprzez bogactwo kolorowego kwiecia ukazując kobiecą siłę.


DIAO JUAN 刁娟

Juan z kolei postanowiła w swoich pracach wykorzystać rodzaj haftu pochodzący z prowincji Syczuan, Shu Xiu [蜀绣], liczący aż 3000 lat! Dzięki temu dała tradycyjnej formie zupełnie nowe życie.


HUANG YASHU 黄雅淑

Yashu w swoich pracach oddała hołd bezkresnym pejzażom gór i wód Państwa Środka. W myśl sztuki, która zachwycała już jej przodków – chodzi o malowidła Shanshui Hua [山水画]. Tam, gdzie potęga Natury mierzy się z “małością” człowieka. Gdzie człowiek jest częścią Natury, a nie Jej panem.


YANG LIU 杨柳

Wspomniana artystka swoją sztukę skoncentrowała wokół chińskich wycinanek Jianzhi [剪纸], a konkretnie wokół tzw. Guaji Wawa 抓鸡娃娃 [w wolnym tłumaczeniu: „dziecko, które chwyta ptaki”]. Ta tradycyjna forma rękodzieła miała niegdyś za zadanie wypędzać z domostwa złe duchy. Ich współczesna forma kusi oko i pobudza wyobraźnię.


YU MENGTONG 余梦彤

Mengtong skupiła się na najbardziej charakterystycznym chińskim materiale, z którego powstało wiele starożytnych chińskich naczyń – na ceramice tj. Tao Ci [陶瓷]. Swoją instalację przywołującą motyw prosto z nadmorskiej plaży, Hailuo ([海螺] - koncha), dedykuje nieuchronności upływu czasu.

ENGLISH VERSION:

 

An exhibition of modern art titled "Fen Yun" runs until Thursday (29/02) at the AimerArt Gallery [北京爱慕美术馆] in Beijing. The word Fen Yun [氛氲] refers to the aura that dominated the gallery during the exhibition, which, slightly foggy and dreamy, gives the impression of an undiscovered mystery. Until February 29, this place was taken over by five contemporary Chinese artists, whose works combine what is old with what is new; tradition and avant-garde.

Women inspired by various types of crafts and traditional art of ancient China, turned history into a modern form in their works. It is here that folk patterns, pastel colors and traditional cutouts take the form of artistic innovations.

 

 

 

CHEN YUE 陈越

Yue's artistic work is a combination of Chinese embroidery techniques [绣] and the gentleness of watercolors, showing feminine strength through the abundance of colorful flowers.


DIAO JUAN 刁娟

Juan, in turn, decided to use in her works a type of embroidery from the Sichuan province, Shu Xiu [蜀绣], which is as much as 3,000 years old! Thanks to this, it gave the traditional form a completely new life.


HUANG YASHU 黄雅淑

In her works, Yashu paid tribute to the endless mountains and water landscapes of the Middle Kingdom. According to the art that already delighted her ancestors - these are the paintings of Shanshui Hua [山水画]. Where the power of Nature is compared to the "smallness" of man. Where man is part of Nature, not its master.


YANG LIU 杨柳

The above-mentioned artist focused her art around Chinese cutouts Jianzhi [剪纸], and specifically around the so-called Guaji Wawa抓鸡娃娃 [loosely translated: "child who catches birds"]. This traditional form of handicraft was once intended to drive away evil spirits from the home. Their contemporary form tempts the eye and stimulates the imagination.


YU MENGTONG 余梦彤

Mengtong focused on the most characteristic Chinese material from which many ancient Chinese vessels were made - ceramics, i.e. Tao Ci [陶瓷]. He dedicates her installation, evoking a motif straight from the seaside beach, Hailuo ([海螺] - conch), to the inevitability of the passage of time.


 
W pekińskiej galerii sztuki AimerArt ma miejsce wystawa pod tytułem: „Fen Yun” – czyli „Atmosfera”. Czego dotyczy i co można na niej zobaczyć?

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page