top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Interfejs mózg-komputer staje się rzeczywistością w Chinach/ Brain-computer interface is becoming a

reality in China


Interfejs mózg-komputer w Chinach staje się już rzeczywistością. 🧠💻 Powstało wiele patentów związanych z tym sektorem, w tym różnego rodzaju aplikacje i technologie. W realnym użyciu aplikacje opierające się na ww. interfejsie funkcjonują już w takich branżach, jak medycyna, rozrywka czy edukacja. W ramach niektórych projektów głos zabierają najlepsi eksperci z dziedziny neurochirurgii i neurobiologii. Szacuje się, że branża technologii mózg-komputer osiągnie do 2030 roku wartość 5,34 mld USD. Sporną kwestią zostaje jednak etyczności tego rodzaju rozwiązań, jako że technologia ta będzie, m.in., zbierać dużą ilość danych o użytkownikach, w tym informacje powszechnie uznawane za prywatne. Chiny deklarują jednak, że problematyka ochrony danych stanowi priorytet w całym procesie. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Brain-computer interface in China is already becoming a reality. 🧠💻 Many patents related to this sector have been created, including various types of applications and technologies. In real use, applications based on the above-mentioned interface already exist in industries such as medicine, entertainment and education. Some of the projects involve the best experts in neurosurgery and neurobiology. The brain-computer technology industry is estimated to be worth $5.34 billion by 2030. However, the ethicality of such solutions remains a contentious issue, as this technology will, among other things, collect a large amount of data about users, including information generally considered private. However, China declares that the issue of data protection is a priority throughout the process.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page