top of page

KENIA JAKO NOWY CEL CHIŃSKICH GIGANTÓW – KILIMALL

ENGLISH TITLE: “KENYA AS A NEW TARGER FOR CHINESE GIANTS – KILIMALL”


Chińskie platformy zakupowe, podobnie jak w wielu zakątkach świata (w tym w Polsce) obrały za cel takie kraje, jak Kenia oraz inne państwach afrykańskich, a wszystko to w ramach realizacji Inicjatywy Pasa i Szlaku. Dla Kenii popularną aplikacją stało się Kilimall (Kili – od najwyższego szczytu Afryki, Kilimandżaro), gdzie można zaopatrzyć się w praktycznie wszystko – począwszy od ubrań, kosmetyków i akcesoriów po sprzęt AGD i RTV, elektronikę i wiele, wiele innych. „Największą zaletą tej platformy jest ogromny chiński łańcuch dostaw” – mówi Xie Bin, współzałożyciel i wiceprezes Kilimall. Dzięki temu obywatele Kenii mają dużo bardziej swobodny dostęp do produktów po bardzo atrakcyjnych cenach. Żeby przyspieszyć dostawy chiński gigant zainwestował w „magazyn afrykański”, to znaczy, że kluczowe, najlepiej sprzedające się towary nie wędrują do klienta z odległej Azji, a czekają już na odbiorców na miejscu.


Obecnie największym wyzwaniem jest trwające szaleństwo zakupowe związane z kampanią „Double 11” [双十一; komercyjnym chińskim Dniem Singla] oraz Czarnym Piątkiem. Inicjatywa stworzyła dla Kenijczyków ponad 5 000 nowych miejsc pracy a także pole do współpracy dla lokalnych partnerów. Dodatkowo, inwestycje kierowane są także w kształcenie i szkolenia specjalistów z kraju, wspomagając Kenię w wypełnianiu luki na rynku handlu elektronicznego.


Do wyścigu w podbijaniu afrykańskiego rynku stanęli także inni chińscy giganci, jak Alibaba [阿里巴巴] z platformą Lazada czy Pinduoduo [拼多多] ze znanym również w Polsce Temu. Do końca 2022 roku Kilimall miał ponad 10 mln zarejestrowanych użytkowników, w tym ponad 7,2 mln aktywnych. Obecnie platforma posiada ponad 5 000 sprzedawców i 12 000 sklepów stanowiąc numer 1 względem pobrań oprogramowania do zakupów online w całej Afryce Wschodniej. #kktlumaczchinskiegoENGLISH VERSION:


Chinese shopping platforms, just like in many parts of the world (including Poland), are conquering the online shopping market also in Kenya and other African countries, all as part of the implementation of the Belt and Road Initiative. For Kenya, Kilimall (Kili - after the highest peak in Africa, Kilimanjaro) has become a popular application, where you can buy practically everything - from clothes, cosmetics and accessories to household appliances, electronics and much, much more. “The biggest advantage of this platform is the huge Chinese supply chain” says Xie Bin, co-founder and vice president of Kilimall. Thanks to this, Kenyan citizens have much more access to products at very attractive prices. To speed up deliveries, the Chinese giant has invested in an "African warehouse", which means that the key, best-selling goods do not go to the customer from distant Asia, but are already waiting for recipients on site.


Currently, the biggest challenge is the ongoing shopping fiver related to the "Double 11" [双十一; commercial Chinese Singles' Day] and Black Friday. The initiative has created over 5,000 new jobs for Kenyans as well as opportunities for cooperation for local partners. Additionally, investments are also directed towards the education and training of specialists in the country, helping Kenya fill the gap in the e-commerce market.


Other Chinese giants also entered the race to conquer the African market, such as Alibaba [阿里巴巴] with the Lazada platform or Pinduoduo [拼多多] with Temu, also known in Poland. By the end of 2022, Kilimall had over 10 million registered users, including over 7.2 million active users. Currently, the platform has over 5,000 sellers and 12,000 stores, being the number 1 for online shopping software downloads across East Africa.


HASHTAGS:

#kilimall #kenya #kenianmarket #beltandroadinitiative #bri #ecommerce #chineseecommerce #chineseshoppingonlineplatforms #chineseplatforms #chineseshoppingplatforms #chineseonlineshopping #onlineshopping #pinduoduo #alibaba #lazada #temu #blackfriday #singleday #double11 #africanmarket #chinesesupplychain #supplychain #chinesepolitics #chinapartners #chinesebusiness #chineseeconomy #platformsKolejnym celem chińskim e-platform zakupowych jest Kenia. Dlatego powstał Kilimall. Czym jest i co oznacza dla afrykańskiego państwa?

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page