top of page

Loty komercyjne w Chinach zwiększają popularność/ Commercial flights in China gain popularity

Loty komercyjne w Chinach w końcu nabierają rozpędu po pandemii COVID-19. ✈🧳 W dniach od 1 do 7 lipca odbyło się ok. 97 tys. lotów, pobijając tym samym rekord z roku 2019 (czyli sprzed wybuchu pandemii). Samego 7 lipca było to ponad 14 tys. lotów komercyjnych. Najpopularniejsze trasy krajowe to połączenie Pekin - Szanghaj, Szanghaj - Shenzhen i Szanghaj - Guangzhou. Dzięki rosnącej popularności bilety na loty krajowe i zagraniczne wzrosły o 21 i 22% rok do roku. Loty międzynarodowe zyskały popularność na poziomie 42% stanu sprzed pandemii, a chętnie obierane przez Chińczyków kierunki to, m.in.: Tajlandia, Paryż we Francji, Singapur czy Amsterdam w Holandii. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl

China's tourism industry is finally gaining momentum after the COVID-19 pandemic. ✈🧳From July 1 to July 7, there were approx. 97,000 flights, thus breaking the record from 2019 (i.e. before the outbreak of the pandemic). On July 7 alone, it was over 14,000. commercial flights. The most popular domestic routes are Beijing - Shanghai, Shanghai - Shenzhen and Shanghai - Guangzhou. Thanks to the growing popularity, tickets for domestic and international flights increased by 21 and 22% year-on-year. International flights gained popularity about 42% of the pre-pandemic level, and the destinations willingly chosen by the Chinese are, among others: Thailand, Paris in France, Singapore or Amsterdam in the Netherlands.

#chinesetourism #tourisminchina #tourismindustry #chinesetourismindustry #industry #chineseindustry #chinesetourists #tourists #chinesetravels #travels #travel #internetionalflightsinchina #internetionalflights #domesticflightsinchina #chinesedomesticflights #domesticflights #chineseholidays #holidays #chinesesummervacation #summervacation #populartouristsroutesinchina #populartouristsroutes #COVID19impact #pandemicimpactLoty komercyjne w Chinach odzyskują rozmach po pandemii COVID19.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page