top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Mieszkaniec Chongqing z ZZSK na Szczycie Świata/ Chongqing citizen with AS on the Top of the World

Wang Minglong, miszkaniec terenów wiejskich okręgu miasta wydzielonego Chongqing, zdobył niedawno najwyższy na świecie szczyt - Mount Everest. 👨‍🦽🏔 Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Minglong od 13. roku życia zmaga się z nieuleczalną chorobą ZZSK (Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa). Przyszłość chłopca przedstawiano pod znakiem dożywotniego inwalidztwa i poruszania się na wózku. Tymczasem, choć po wielu ciężkich operacjach stabilizacji w obrębie stawów kręgosłupa, Minglong zdobywa bardzo niebezpieczny szczyt. Mężczyzna opowiedział o trudnościach, jakie napotykał "na trasie", w tym, m.in. niedostateczna ilość butli tlenowych czy nieobecność przewodnika-Szerpa (nazwa dla ludności zamieszkującej obszar Himalajów, obecność ww. przewodnika wymagana jest prawem nepalskim). "Choroba oraz doznawany ból sprawia, że tylko mocniej kocham życie. Dzielę się moją pasją z ludźmi, którzy mnie otaczają" mówi Minglong. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Wang Minglong, a rural resident of Chongqing County, recently climbed the world's highest peak, Mount Everest. 👨‍🦽🏔 It wouldn't be unusual if it weren't for the fact that Minglong has been struggling with the incurable disease AS (Ankylosing Spondylitis) since the age of 13. The boy's future was presented as lifelong disability and moving around in a wheelchair. Meanwhile, although after many hard operations to stabilize the joints of the spine, Minglong reaches a very dangerous peak. The man told about the difficulties he encountered "on the route", including insufficient number of oxygen cylinders or the absence of a Sherpa guide (the name for the people living in the Himalayan area, the presence of the guide is required by Nepali law). "Illness and pain only make me love life more. I share my passion with the people around me," says Minglong.

Comments


bottom of page