top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Mocne stanowisko Chin na Shangri-La Dialogue/ China's strong stance on Shangri-La Dialogue

Chiński Minister Obrony, Li Shangfu, na trzydniowym forum bezpieczeństwa Shangri-La Dialogue wygłosił przemówienie, na którym przedstawił mocne stanowisko ChRL wobec bezpieczeństwa w regionie państw ASEAN. 🪖🛡 Li zaznaczył, iż Chiny zdają sobie sprawę z działań Stanów Zjednoczonych, mających na celu nakłonienie wybranych państw azjatyckich do jasnego opowiedzenia się za jedną ze stron (Chiny vs. USA). Jednocześnie podkreślono, jak ważnym aspektem jest budowanie filarów obronności w samym obszarze oraz troska o strategiczną niezależność każdego z państw. ASEAN stanowi kluczową siłę zapewniającą pokój i poczucie bezpieczeństwa w obrębie nie tylko państw Azji, ale także w ujęciu globalnym. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


The Chinese Minister of Defense, Li Shangfu, gave a speech at the three-day security forum Shangri-La Dialogue, in which he presented the strong position of the PRC on security in the ASEAN region. 🪖🛡 Li noted that China is aware of the actions of the United States aimed at persuading selected Asian countries to clearly opt for one of the sides (China vs. USA). At the same time, it was emphasized how important it is to build pillars of defense in the area itself and to care for the strategic independence of each state. ASEAN is a key force ensuring peace and a sense of security within not only Asian countries, but also globally.

Comments


bottom of page