top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Mongolski festiwal Nadam w Mongolii Wewnętrznej/ Mongolian festival Nadam in Inner Mongolia

9 sierpnia w lidze Hanggan (liga - jednostka administracyjna w Mongolii Wewnętrznej o randze prefektury) w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej w Chinach miała miejsce uroczysta inauguracja regionalnego festiwalu o nazwie Nadam. 🐎🎉 Mongolski festiwal miał na celu prezentację oraz promocję tradycyjnej kultury i kolorytu etnicznego tej konkretnej mniejszości w Chinach. Podczas festiwalu oglądać można było pokaz jazdy konnej, mongolski wyścig konny kobiet na 3000 m, tradycyjne zapasy czy połączenie tych pierwszych z zapasami w stylu zachodnim. Ponadto, miało miejsce 20 innych pomniejszych widowisk, takich jak Festiwal Muzyki Stepowej, Mongolski Maraton Stepowy itd. Można było podziwiać tradycyjne mongolskie "domostwa" - namioty zwane jurtami oraz zobaczyć jakie były codzienne obowiązki i rozrywki mieszkańców stepów Północnych Chin. Wydarzenie przyciągnęło blisko 220 000 chińskich gości a także turystów z 22 krajów z całego świata. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


On August 9, in the Hanggan league (a prefecture-level administrative unit in Inner Mongolia) in the Inner Mongolia Autonomous Region in China, the ceremonial inauguration of the regional Nadam festival took place. 🐎🎉 This event was aimed at presenting and promoting traditional Mongolian culture and ethnic color. During the festival, visitors could watch a horse riding show, a Mongolian women's 3000 m horse race, traditional wrestling or a combination of the former one with Western-style wrestling. In addition, there were 20 other minor shows, such as the Grassland Music Festival, the Mongolian Grassland Marathon, etc. You could admire the traditional Mongolian "houses" - tents called yurts, and see what were the daily duties and entertainments of the inhabitants of the steppes of North China. The event attracted nearly 220,000 Chinese visitors as well as tourists from 22 countries around the world.
Czym jest mongolski festiwal Nadam? Czego doświadczyć można podczas tego niezwykłego wydarzenia? Więcej o kulturze Mongołów w Chinach.

bottom of page