top of page

Najlepsze chińskie firmy z metaversum/ Best China's metaverse companies

Instytut Hunrun Reasearch opublikował ranking 200 najlepszych chińskich firm specjalizujących się w obszarze metaversum, tj. tworzenia sprzętu, oprogramowania i technologii związanych z cyfrowym odpowiednikiem świata rzeczywistego. 🌐🔝🔝 Najwięcej spośród przedsiębiorstw zajmuje się podstawową technologią - 89 firm, trochę mniej, bo 65 ośrodków tworzy dostosowane aplikacje, 22 firmy specjalizują się w projektach terminali typu "smart" a kilka(naście) "perełek" inwestuje w rozwój technologii platformowej (15) i sieciowej (9). Główne ośrodki znajdują się w takich miastach jak Pekin, Szanghaj czy Shenzhen. Liderami w branży są następujące marki chińskie: Lenovo, JD, Iflytek, China Mobile czy Tencent. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl

The Hunrun Research Institute has published a ranking of the top 200 Chinese companies specializing in the metaversum area, i.e. creating hardware, software and technologies related to the digital equivalent of the real world. 🌐🔝🔝 Most of the enterprises deal with basic technology - 89 companies, a little less, because 65 centers create customized applications, 22 companies specialize in "smart" terminal projects, and several (a dozen) "pearls" invest in the development of platform (15) and network (9) technology. The main centers are located in cities such as Beijing, Shanghai and Shenzhen. The industry leaders are the following Chinese brands: Lenovo, JD, Iflytek, China Mobile and Tencent.

#metaverse #chinesetechnologies #chinesecompanies #chinesetech #chinesehightech #chinesemetaverse #technologies #companies #tech #hightech #advancedtechnology #HunrunReasearchInsitute #Lenovo #Tencent #Iflytek #ChinaMobile #future #software #Shanghai #Shenzhen #Beijing #chinesescience #chineseprovatesector #chinesepublicsector #rankingofchinesecompanies #ranking #top10🌐🔝🔝Top 5 największych chińskich firm z obszaru metaversum.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page