top of page

PAPIER XUAN: CHIŃSKIE DZIEDZICTWO MĄDROŚCI

English: "XUAN PAPER: CHINESE HERITAGE OF WISDOM"


Papier Xuan (cn. 宣纸) to ogromne osiągnięcie starożytnych Chińczyków, które charakteryzuje się nadzwyczajną trwałością i utylitarnością. Faktura tego papieru jest zarówno gładka, jak i rozciągliwa, świetnie nadaje się do kaligrafii pędzelkiem nasiąkniętym tuszem. Xuan swoje początki miał w hrabstwie Jingxian, w prowincji Anhui (安徽; wschodnie Chiny), wymieniony po raz pierwszy w dziele《歷代名畫記》(pl. „Słynne dzieła na przestrzeni czasów”) Zhang Yanyuan’a ( 张彦远) z dynastii Tang (唐; 618-907r.). Materiał wyrabiany jest z kory drzewa sandałowego i w sumie przechodzi przez aż 108 etapów produkcyjnych. Potrzebnych umiejętności jest tak wiele, że pojedynczy rzemieślnik nie jest w stanie opanować ich wszystkich. Odporny jest na upływ czasu, toteż wiele bezcennych dzieł starożytności powstałych na papierze Xuan przetrwało do dziś. #kktlumaczchinskiego www.kk-tlumaczchinskiego.pl


"Xuan" paper (cn. "宣纸") is a huge achievement of the ancient Chinese, which is characterized by extraordinary durability and utilitarianism. The texture of this paper is both smooth and stretchy, perfect for calligraphy with an ink-soaked brush. "Xuan" had its origins in Jingxian County, Anhui Province (安徽; eastern China), first mentioned in the work 《歷代名畫記》 (en. "Famous Works Throughout Time") by Zhang Yanyuan (张彦远) from the Tang dynasty (唐; 618-907). The material is made from sandalwood bark and goes through a total of 108 production stages. There are so many skills needed that a single craftsman cannot master them all. It is resistant to the passage of time, so many priceless ancient works created on Xuan paper have survived to this day.


#xuanpaper #xuanzhi #xuan #paper #historyofpaper #chinesepaper #chinesecalligraphy #calligraphy #ancientchinese #ancienthistory #ancientchina #china #zhangyanyuan #famouspaintingsthroughttimes #easternchina #jingxiancounty #jingxian #anhuiprovince #anhui #chinesehistoryPapier Xuan to jedno z największych osiągnięć starożytnych Chińczyków. Czym się charakteryzował ten niezwykły materiał piśmienniczy?

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page