top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

PEKIŃSKIE FORUM KOMUNIKACJI – PLATFORMA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

English title: "BEIJING COMMUNICATION FORUM – INTERNATIONAL EXCHANGE PLATFORM"


We wtorek, 7.11 w Pekinie, miało miejsce Forum Komunikacji Międzycywilizacyjnej i Rozwoju Globalnego (ang.: Inter-civilizational Communication and Global Development Forum), w którym udział, jako gospodarz, wzięły Chiny a także przedstawiciele takich państw, jak USA, Belgia (UE), kraje arabskie i środkowoazjatyckie. W sumie ok. 150 dygnitarzy, naukowców i przedsiębiorców z 30 krajów i regionów świata. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał: „Tradycja cywilizacji i ścieżki modernizacji” (ang.: „Tradition of civilization and paths to modernization”). Jeden z uczestników strony chińskiej, Xie Chuntao, wiceprzewodniczący Szkoły Partyjnej KC KPCh (Krajowej Akademii Zarządzania [cn.: 国家行政学院], organizatora Forum) określił wydarzenie jako „międzynarodową platformę wymiany”. Szczególnie intensywna wymiana poglądów i wizji miała miejsce pomiędzy Państwem Środka a przedstawicielami Unii Europejskiej, gdzie obie strony silnie opowiadały się za wielobiegunowością i globalizacją gospodarki. #kk-tlumaczchinskiego


On Tuesday, November 7, the Inter-civilizational Communication and Global Development Forum took place in Beijing, in which China took part as the host, as well as representatives of countries such as the USA, Belgium (EU), Arabian and Central Asian countries. In total, approximately 150 dignitaries, scientists and entrepreneurs from 30 countries and regions of the world. The title of this year's edition was: "Tradition of civilization and paths to modernization". One of the participants on the Chinese side, Xie Chuntao, vice-chairman of the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Management [cn.: 国家行政学院], organizer of the Forum), described the event as an "international exchange platform". A particularly intense exchange of views and visions took place between the Middle Kingdom and representatives of the European Union, where both sides strongly supported multipolarity and globalization of the economy.
W Pekinie miało miejsce Forum Komunikacji Międzycywilizacyjnej i Rozwoju Globalnego. O czym rozmawiano i jakie poczyniono ustalenia?

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page