top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

POCZĄTEK ZIMY – NOWY OKRES Z KALENDARZA SOLARNEGO

ENGLISH TITLE: "WINTER SOLSTICE – THE NEW PERIOD FROM SOLAR CALENDAR"


Między 8 listopada a 21 listopada wchodzimy w nowy okres słoneczny tradycyjnego chińskiego kalendarza solarnego. Okres ten to „Początek Zimy” (cn.: 立冬; jeden z 4 „początków” – okresów ze znakiem 立). W dawnych Chinach był to czas magazynowania zebranych jesienią plonów. Chiński tradycyjny dzień zimy nie pokrywa się z początkiem meteorologicznym w wielu rejonach kraju państwa, które rozpościera się od mroźnej Północy aż do tropikalnego klimatu Południa. Oto kilka ważnych informacji dotyczących tego okresu:


1. Kluski, kluski i jeszcze raz kluski! – Legenda głosi, że w czasach dynastii Han niejaki Zhang Zhongjing leczył swoich pacjentów z tyfusu i odmrożeń za pomocą baraniny, ostrej papryki i ziół ugotowanych w formie farszu pierogowego. Do dzisiaj funkcjonuje powiedzenie: “立冬不端饺子碗,冻掉耳朵没人管” (tłum. „Jeśli zimą zbywasz kluchy, mróz wnet utnie tobie uszy”);


2. Lokalne festiwale – Mniejszość etniczna z Guangxi Zhuang [广西壮], Mulam [仫佬], co 3-5 lat obchodzi w tym czasie Święto Yifan – święto dziękczynne ku czci Bogini na Białym Koniu, wybawicielki ludu Mulam z czasów, gdy tych nawiedzał groźny Lew;


3. Nabieranie tuszy na mrozy – przyjęło się, że mieszkańcy prowincji Fujian, Guandong i Tajwanu (w głównej mierze) lubują się w tym czasie w wysokokalorycznych i odżywczych potrawach z kurczaka, kaczki, wołowiny, baraniny i ryb, dodając tradycyjne zioła, np. arcydzięgiel, ligusticum striatum, chińską piwonię czy rehmannia glutinosa;


4. Dynie nie na Halloween – w portowym mieście Tianjin zaczyna się ogromny popyt na pyszne pierożki z nadzieniem z chińskiej dyni [倭瓜] – u nas: dyni piżmowej;


5. Do Wuxi na pyszne tuanzi! – w Początku Zimy w mieście Wuxi [无锡] w prow. Jiangsu [江苏] popularnością cieszą się lokalne tuanzi [团子], przecudnie wyglądające, barwione (np. zieloną herbatą, czerwoną fasolą) kuleczki z kleistego ryżu, gotowane na parze, wypełnione słodkim lub słonym nadzieniem (słodka pasta z fasoli, sezam, mięso);


6. Ofiary ku czci przodków – w okresie dynastii Qing (1644-1911), dynastii mandżurskiej, administrację państwa reprezentowało tzw. Osiem Sztandarów (八旗). Początek Zimy był okresem niezwykle bogatym w festiwale dla ludu Mandżurskich Ośmiu Sztandarów i Hanowskich Ośmiu Sztandarów z prow. Liaoning.


ENGLISH VERSION:


Between November 8 and November 21, we enter a new solar period of the traditional Chinese solar calendar. This period is the "Beginning of Winter" (cn.: 立冬; one of the 4 "beginnings" - periods with the character 立). In ancient China, it was a time for storing crops harvested in autumn. China's traditional winter day does not coincide with the meteorological beginning in many parts of the country, which stretches from the frosty North to the tropical climate of the South. Here is some important information about this period:


1. Dumplings, dumplings and more dumplings! – Legend has it that during the Han dynasty, a man with the name of Zhang Zhongjing treated his patients from typhus and frostbite with mutton, hot peppers and herbs cooked into dumpling stuffing. To this day, there is a saying: "立冬不端饺子碗,冻掉耳朵没人管" (translation: " If you don't eat dumplings at Winter Solstice, your ear will be frostbitten");


2. Local festivals - The ethnic minority from Guangxi Zhuang [广西壮], Mulam [仫佬], every 3-5 years celebrates the Yifan Festival - a thanksgiving festival in honor of the Goddess on the White Horse, the savior of the Mulam people from the times when haunted by a dangerous Lion;


3. Harvesting the carcass for frost - it is generally accepted that the inhabitants of the provinces of Fujian, Guandong and Taiwan (mainly) enjoy high-calorie and nutritious dishes of chicken, duck, beef, mutton and fish at this time, adding traditional herbs, e.g. angelica, ligusticum striatum, Chinese peony or rehmannia glutinosa;


4. Pumpkins not for Halloween - in the port city of Tianjin, there is a huge demand for delicious dumplings stuffed with Chinese pumpkin [倭瓜] – known as: butternut squash;


5. Go to Wuxi for delicious tuanzi! – at the Beginning of Winter in the city of Wuxi [无锡] in the province of Jiangsu [江苏] local tuanzi [团子] are popular, beautiful-looking, colored (e.g. with green tea, red bean etc.) balls of glutinous rice, steamed, filled with sweet or salty filling (sweet bean paste, sesame, meat etc.);


6. Sacrifices in honor of ancestors - during the Qing dynasty (1644-1911), the Manchu dynasty, the state administration was represented by the so-called Eight Banners (八旗). The beginning of Winter was a period extremely rich in festivals for the people of the Manchu Eight Banners and the Han Eight Banners of the Liaoning province.


HASHTAGS:8 listopada Chiny wkroczyły w kolejny okres solarny – Początek Zimy. Jakie są zwyczaje i nawyki Chińczyków podczas tego momentu w roku?

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page