top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Prawa człowieka vs. Chiny/ Human rights vs. China

Dnia 14.06., tj. w środę, w Pekinie odbyło się Światowe Forum Zarządzania Prawami Człowieka. ⚖️ Uczestnicy wydarzenia wyrazili swój podziw dla Państwa Środka odnośnie postępu, jaki poczyniono w omawianym temacie. W ciągu zaledwie 10 lat Chiny wyciągnęły z ubóstwa blisko 800 mln ludzi, redukując globalny problem o 70%. W kwestii praw człowieka kraj ten jako priorytet przyjmuje środki utrzymania swojej ludności. Chiny uważają również, że zachodnia filozofia zbyt mocno skupia się tylko na jednym aspekcie - prawach politycznych, podczas gdy fundamentem samodzielnej społeczności jest zapewnienie swobody rozwoju i organizacji środków do utrzymania siebie i swojej rodziny. Tematem przewodnim Forum było hasło: "Równość, współpraca i rozwój: 30. rocznica uchwalenia Deklaracji Wiedeńskiej(...)". #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


On June 14, i.e. on Wednesday, the World Forum on Human Rights Governance was held in Beijing. ⚖️ The participants of the event expressed their admiration for the Middle Kingdom regarding the progress that has been made in the discussed topic. In just 10 years, China has lifted nearly 800 million people out of poverty, reducing the global problem by 70%. In terms of human rights, the country prioritizes the livelihood of its population. China also believes that Western philosophy focuses too much on just one aspect - political rights, while the foundation of a self-contained community is ensuring freedom to develop and organize the livelihoods supporting ourselves and our families. The main theme of the Forum was: "Equality, cooperation and development: 30th Anniversary of the Vienna Declaration (...)".

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page