top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Starzenie chińskiego społeczeństwa jako potencjał/ Aging of Chinese society as a potential

Oczywistym zjawiskiem postępującym w Chinach jest tzw. "starzenie się społeczeństwa", co oznacza, że wskaźnik przyrostu naturalnego w Państwie Środka osiągnął wartość ujemną. 👵💼 Wbrew negatywnym konotacjom tego fenomenu, chińskie władze i kręgi intelektualne mówią o nowym "potencjale" dla gospodarki, pod warunkiem wdrożenia odpowiednich zmian w planach rozwoju gospodarczego. Pomimo spadku urodzenia i ustawicznego przybywania liczby osób w wieku poprodukcyjnym, "zasobów ludzkich" do pracy w Chinach jeszcze długo nie zabraknie. Ponadto, rząd chiński myśli nad dwoma innymi kwestiami, takimi jak dalszy postęp automatyzacji produkcji (co naturalnie zmniejszy popyt na siłę roboczą) czy podniesienie wieku emerytalnego, jednocześnie dostosowując wybrane branże i miejsca pracy w taki sposób, by odpowiadały predyspozycjom i możliwościom starszego pracownika. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


An obvious phenomenon in China is the so-called "population aging", which means that the birth rate in the Middle Kingdom has reached a negative value. 👵💼 Contrary to the negative connotations of this phenomenon, the Chinese authorities and intellectual circles talk about a new "potential" for the economy, but, of course, only if appropriate changes in economic development plans are implemented. Despite the decline in births and the continuous increase in the number of people in post-working age, there will be no shortage of "human resources" for work in China for a long time. In addition, the Chinese government is thinking about two other issues, such as further progress in the automation of production (which will naturally reduce the demand for labor) or raising the retirement age, while adjusting selected industries and jobs in such a way that they match the predispositions and capabilities of the older worker.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page