top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

SYSTEM NAWIGACYJNY BEIDOU UZNANY PRZEZ ICAO

ENGLISH TITLE: “NAVIGATION SYSTEM BEIDOU RECOGNIZED BY ICAO”


Chiński Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego [中国民用航空局] poinformował w czwartek (tj. 16.11), że chiński system nawigacji satelitarnej o nazwie „Beidou” [北斗] został uznany przez Organizację Cywilnego Lotnictwa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ICAO – International Civil Aviation Organisation) za jeden z czterech oficjalnych systemów (obok amerykańskiego GPS, rosyjskiego GLONASS i europejskiego Galileo). System obecnie stosowany jest w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie!


Beidou spełnia wszelkie wymagania stawiane tego rodzaju aplikacjom stosowanym w lotnictwie cywilnym. Jest kompatybilny i inter-operacyjny z innymi systemami nawigacji. Jak stwierdza CAAC (Civil Aviation Administration of China), standaryzacja Beidou w lotnictwie cywilnym stanowi podstawowy powód stosowania aplikacji w skali międzynarodowej.


Wniosek o włączenie Beidou do standardów ICAO złożony został przez CAAC już w 2010 roku i to wówczas rozpoczęły się najbardziej intensywne prace związane z dostosowaniem nawigacji do wymogów stawianych przez społeczność międzynarodową. W opracowywaniu optymalizacji współpracę podjęło Chińskie Biuro Zarządzania Systemem Nawigacji Satelitarnej, Krajowe Strategiczne Laboratorium CNS/ATM (w dziedzinie łączności, nawigacji, obserwacji i zarządzania ruchem lotniczym) oraz inne podmioty badawcze z Uniwersytetu Beihang [北航大学; Pekiński Uniwersytet Lotnictwa].


Przedsięwzięcie związane z procesem włączenia Beidou do norm ICAO kosztowało zespół zajmujący się tą sprawą 28 spotkań, organizacji ponad 50 paneli dyskusyjnych, przygotowania ponad 100 dokumentów technicznych i merytorycznego odniesienia się do ponad 200 zapytań ws. projektu.ENGLISH VERSION:


The Civil Aviation Authority of China [中国民用航空局] announced on Thursday (16/11) that the Chinese satellite navigation system called "Beidou" [北斗] has been recognized by the United Nations International Civil Aviation Organization (ICAO) as one of the four official systems (along with the American GPS, the Russian GLONASS and the European Galileo). The system is currently used in over 200 countries and regions around the world!


Beidou meets all the requirements for this type of applications used in civil aviation. It is compatible and inter-operable with other navigation systems. As CAAC (Civil Aviation Administration of China) states, Beidou standardization in civil aviation is the primary reason for using the application internationally.


The application to include Beidou in ICAO standards was submitted by CAAC already in 2010, and it was then that the most intensive work began on adapting navigation to the requirements set by the international community. The China Navigation Satellite System Management Bureau has started cooperation with the National CNS/ATM Strategic Laboratory (for communications, navigation, surveillance and air traffic management) and other research entities from Beihang University [北航大学; Beijing Aviation University].


The project related to the process of including Beidou into ICAO standards cost the team 28 meetings, the organization of over 50 discussion panels, the preparation of over 100 technical documents and substantive responses to over 200 inquiries regarding the project.


HASHTAGS:
Chiński satelitarny system nawigacyjny Beidou został uznany przez ICAO jako jeden z czterech oficjalnych aplikacji stosowanych w lotnictwie cywilnym (wraz z np. GPS). Co to oznacza dla chińskiego świata naukowego?

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page