top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Szanghajskie nocne kursy na wagę złota!

English title: "Shanghai nocturnal courses worth gold!"


Szanghajskie nocne kursy przyciągają rzesze kandydatów. 🌙🪕 Miejska Administracja Turystyki i Kultury w Szanghaju już od 2016 roku regularnie uruchamia szereg różnego rodzaju kursów artystycznych i innych dla osób od 18. do 55. roku życia. Miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułki! Nastawione są przede wszystkim na osoby chcące posiąść nową umiejętność, ale ograniczone możliwością uczestnictwa w dodatkowych zajęciach ze względu na pracę. Lekcje odbywają się zawsze w godzinach wieczornych, oferowane są także w atrakcyjnych cenach - znacznie poniżej średniej rynkowej. Czego można się nauczyć? Wybór jest naprawdę szeroki, dla każdego coś specjalnego, jednak wśród najciekawszych wymienić można: chińską formę komediową "Xiangsheng" [相声] - rodzaj zabawnego dialogu bądź monologu nastawionego na zabawę językiem i grę słów, taniec miecza [剑舞】- taniec z opery Huaju czy nauka gry na Zhongruan [中阮] (instrumencie strunowym nieco podobnym do szerzej znanej Pipy). #kktlumaczchinskiego


Shanghai night courses attract crowds of candidates. 🌙🪕 Since 2016, the Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism has regularly launched a number of various types of art and other courses for people from 18 to 55 y.o. Places are filling up in no time! They are aimed primarily at people who want to acquire a new skill, but are limited by the possibility of participating in additional activities due to work. Lessons are always held in the evening and are offered at attractive prices - well below the market average. What can you learn? The choice is really wide, something special for everyone, but among the most interesting are: the Chinese comedy form "Xiangsheng" [相声] - a funny dialogue with wordplay, sword dance [剑舞】 - a dance from opera Huaiju or the Zhongruan [中阮] (a string instrument somewhat similar to the more widely known Pipa) play lessons.


#ShanghaiMunicipalAdministrationofCultureandTourism#Shanghaiculture#Shanghaicourses#nightcourses#educationinchina#xiangsheng#sworddance#zhongruan#chineselute#huajuopera#huaju#chineseculture#chineseeducation#chinesecultureW Szanghaju regularnie uruchamiane są nocne kursy, obejmujące całą masę ciekawych aktywności. Co znaleźć można w ofercie?

bottom of page