top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Szczęśliwego Chińskiego Dnia Zakochanych!

English title: "Happy Chinese Valentine's Day!"


❤️❤️ Dzisiaj w Chinach przypada Festiwal "Qixi" (nazywany także "Świętem Podwójnej Siódemki" - przypada na 7. dzień 7. miesiąca kalendarza księżycowego, tradycyjnego kalendarza chińskiego (a także, bazując na nazwie chińskiej, 七夕节 - 七: siedem; 夕: zachód słońca; 节: festiwal, Festiwal Siódmego Zachodu Słońca). Jest określany mianem "Chińskich Walentynek". Według legendy bogini Zhinü i bóg Niulang zakochali się w sobie bez pamięci, jednak miłość ich zakazana była przez Niebiański Porządek. Zhinü, wnuczka Królowej Matki, została ukarana i skazana na to, by dzień w dzień zajmować się tkaniem obłoków. Niulang, bóstwo rolnictwa, wygnany został z kolei na Ziemię, gdzie pędził życie jako sierota, poniewierany przez własnego brata i jego żonę. Niulang'owi towarzyszył wół, który w rzeczywistości był zdegradowanym bóstwem bydła. To z jego pomocą para w końcu siebie odnalazła, wzięła ślub i sprowadziła na świat dwoje dzieci - syna i córkę. Królowa Matka, dowiedziawszy się o spotkaniu, zabrała wnuczkę do siebie i rozdzieliła parę potokiem gwiazd (Drogą Mleczną). Raz w roku, 7. dnia 7. miesiąca księżycowego nad "potokiem" formuje się most tworzony przez sroki. Sroczy most łączy Kochanków w ten wyjątkowy dzień. ❤️❤️ #kktlumaczchinskiego www.kk-tlumaczchinskiego.pl Today in China is the "Qixi" Festival (also called the "Double Seven Festival" - it falls on the 7th day of the 7th month of the Chinese traditional, lunar calendar (and, based on the Chinese name, 七夕节 - 七: seven; 夕: west sun; 节: festival, also called the Festival of the Seventh Sunset). It is referred to as "Chinese Valentine's Day". According to the legend, the goddess Zhinü and the god Niulang fell in love with each other passionately, but their love was forbidden by the Heavenly Order. Zhinü, the granddaughter of the Queen Mother, was punished and condemned to work day after day in cloud weaving. Niulang, the deity of agriculture, was banished to Earth, where he spent his life as an orphan, mistreated by his brother and his wife. Niulang was accompanied by an ox, which was actually a degraded cattle deity. It was with his help that the couple finally found each other, got married and brought two children into the world - a son and a daughter. The Queen Mother, having learned about the meeting, took her granddaughter to her place and separated the couple with a river of stars (the Milky Way). Once a year, on the 7th day of the 7th lunar month, a bridge formed by magpies forms over the "brook". The magpie bridge connects the Lovers on this special day.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page