top of page

Transformacja cyfrowa vs. innowacje technologiczne w służbie OZE

Digital transformation vs. technological innovations in the service of RES


Jakie plany mają Chiny w stosunku do polityki odnawialnych źródeł energii? Jak ważna jest ta dziedzina dla chińskiej gospodarki i rozwoju ekonomicznego? Na stronie autorskie tłumaczenie artykułu ze strony China Daily. Idealne rozwiązanie dla adeptów języka chińskiego, aby poćwiczyć czytanie i podszkolić poziom językowy. Jest to także możliwość zapoznania się z chińskimi mass mediami. Zapraszam do lektury.


What are China's plans for renewable energy policy? How important is this field for China's economy and economic development? On the website, the author's translation of the article from the China Daily website. The perfect solution for Chinese language learners to practice reading and improve their language skills. It is also an opportunity to keep in touch with the Chinese mass media. Enjoy reading!
LINK DO ARTYKUŁU/ LINK TO THE ARTICLE:POBIERZ ARTYKUŁ/ DOWNLOAD THE ARTICLE:ZESKANUJ KOD QR/ SCAN THE QR CODE:

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page