top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Wartość chińskiego handlu rośnie/ Chinese trade rate grows

Dane Chińskiej Głównej Administracji Celnej wskazują, że import i eksport w Chinach rok do roku wzrósł na poziomie 4,7 %, co przekłada się na zysk rzędu 16,77 bln juanów. ⚖️📈 Rozdzielając te wartości wzrost eksportu wyniósł 8,1 %, importu natomiast - 0,5 %. W samym tylko maju handel zagraniczny odnotował wzrost o 0,5 %, przy czym największym partnerem handlowym Chin było i jest Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Wzrósł także całkowity import i eksport (13,2%) do krajów zrzeszonych Inicjatywą Pasa i Szlaku. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Data from the China General Customs Administration show that imports and exports in China increased by 4.7% year-on-year, what results in profit of 16.77 trillion yuan. ⚖️📈 Separating these values, the increase in exports amounted to 8.1%, while in imports - 0.5%. In May alone, foreign trade increased by 0.5%, with Association of Southeast Asian Nations as China's largest trading partner. Total imports and exports to countries associated with the Belt and Road Initiative also increased (13.2%).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page