top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Wizerunek młodego, chińskiego konsumenta - ankieta/ An image of young Chinese consumer - a survey

Kilka instytucji zajmujących się badaniami dotyczącymi zjawisk społecznych przeprowadziło ankietę rzucającą nieco światła na obraz współczesnego, młodego, chińskiego konsumenta (ankieta z 2022 r.). 👱‍♀️🛍 Badanie objęło grupę 5942 osób i zawiera dane z roku 2021 i 2022. Ogólne wnioski wyciągnięte przez ekspertów po zapoznaniu się z wynikami ankiety wskazują na pewną sprzeczność. Z jeden strony, młodzi konsumenci w Chinach mają tendencję do oszczędzania "na czarną godzinę" i ostrożnego wydatkowania pieniędzy. Z drugiej strony, badani nie wykazywali tych samych predyspozycji w stosunku do wydatków związanych z osobistymi pasjami i pogłębianiem umiejętności i kompetencji. W tym obszarze większość ankietowanych wyznaje zasadę "stawiania na jakość", bez względu na cenę. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Several social research institutions conducted a survey that shed some light on the image of today's young Chinese consumer (2022 survey). 👱‍♀️🛍 The study covered a group of 5,942 people and includes data from 2021 and 2022. The general conclusions drawn by experts after reviewing the results of the survey indicate a certain contradiction. On the one hand, young consumers in China tend to save for "a rainy day" and spend their money carefully. On the other hand, the respondents did not show the same predispositions in relation to expenses related to personal passions and in the area of deepening one's skills and competences. In this area, the majority of respondents adhere to the principle of "focusing on quality", regardless of the cost.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page