top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Wskaźnik małżeństw w Chinach spada/ In China, marriage rate is falling

Chińskie Ministerstwo Spraw Obywatelskich opublikowało dane dotyczące rejestracji związków małżeńskich zawartych w ubiegłym roku. 👰‍♀️🤵‍♂️ Okazuje się, że wskaźnik osiągnął najniższą znaną od 1986 roku, kiedy to zaczęto monitorować ten aspekt społeczny, wartość. W porównaniu z rokiem 2013 (kiedy wskaźnik był najwyższy - 13,47 mln zawartych małżeństw) liczba ta spadła o 49,3% do 6,83 mln. Taki stan rzeczy spowodowany jest przede wszystkim niżem demograficznym, co skutkuje dużo mniejszą liczbą osób w wieku małżeńskim. Drugą kwestią jest także wzrost średniego wieku zawierania związku formalnego (u kobiet jest to wzrost z 24 lat do blisko 28 lat między 2010 - 2020 r). #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


China's Ministry of Civil Affairs has released data on the registration of marriages entered into last year. 👰‍♀️🤵‍♂️It turns out that the rate has reached the lowest known value since 1986, when this social aspect started to be monitored. Compared to 2013 (when the index was the highest - 13.47 million marriages), the number decreased by 49.3% to 6.83 million. This state of affairs is mainly due to the demographic decline, which results in a much smaller number of people of marriageable age. The second issue is also the increase in the average age of entering into a formal relationship (for women, it is an increase from 24 y.o. to nearly 28 y.o. between 2010 and 2020).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page