top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Wystawa Sztuki "Koty Wschodu"/ "Cats of the East" Art Exhibition

W jednej z pekińskich galerii ma miejsce wystawa sztuki zatytułowana "Koty Wschodu". 🐱🎨 Celem wystawy jest ukazanie roli, jaką na Dalekim Wschodzie odgrywały koty oraz jak kształtowały się relacje tych zwierząt z ludźmi. Początki "relacji" tych w Państwie Środka datowane są na 2000 lat wstecz, gdzie dzisiejsze domowe futrzaki pełniły nie tylko rolę towarzyszy, ale stanowiły także inspirację dla literatów i artystów. Dzieła prezentowane na wystawie obfitują w różnorodność koncepcji i metod wyrazu, wnikliwie oddając emocje związane z obcowaniem z kocimi kompanami. Spośród licznych przykładów można wymienić: eksperyment kaligraficzny z chińskim znakiem "kot" - 猫 [māo]; film prezentujący spotkanie ludzi z kotami perskimi; wykorzystanie japońskiego gatunku Ukiyo-e pochodzącego z czasów epoki Edo (1603-1867); obraz olejny prezentujący emocje związane ze stopniowym budowaniem relacji z bezpańskim kotem autorstwa Ke Da. Kuratorem wystawy jest Cheng Pengzi, który hodowlą kotów zajmuje się już od 1991 roku. Cheng wspomina jednego ze swoich podopiecznych - Tygryska (小虎), z którym rozdzieliła go zbyt późno zdiagnozowana choroba. „Wystawa jest futrzanym listem miłosnym do kotów” - mówi jeden z gości, Wang Tebie. Wydarzenie potrwa do 8 października. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


An exhibition titled "Cats of the East" is taking place in one of Beijing's art galleries. 🐱🎨 The aim of the exhibition is to show the role that cats played in the Far East and how these animals' relations with people were shaped. The beginnings of these "relationships" in the Middle Kingdom date back to 2000 years ago, where today's domestic furries not only played the role of companions, but also were an inspiration for writers and artists. The works presented at the exhibition abound in a variety of concepts and methods of expression, thoroughly reflecting the emotions associated with communing with feline companions. Among the numerous examples are: a calligraphy experiment with the Chinese character for "cat" - 猫 [māo]; a film presenting the meeting of people with Persian cats; the use of the Japanese Ukiyo-e form from the Edo period (1603-1867); an oil painting showing the emotions of gradually building a relationship with a stray cat by Ke Da. The curator of the exhibition is Cheng Pengzi, who has been breeding cats since 1991. Cheng mentions one of his pets - Little Tiger (小虎), with whom he was separated by an illness diagnosed too late. “The exhibition is a furry love letter to cats,” says one of the visitors, Wang Tebie. The event will last until October 8.
W jednej z pekińskich galerii ma miejsce wystawa sztuki "Koty Wschodu". Co można na niej zobaczyć?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page