top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

XIONG’AN: INTELIGENTNE MIASTO

English title: "XIONG’AN: SMART CITY"W Chinach powstaje i rozrasta się "strefa rozwoju" – inteligentne miasto. Xiong'an (prow. Hebei). Jest to projekt miasta "smart", obfitującego w technologie i rozwiązania ułatwiające rozwój firmom i życie mieszkańcom. 🏢🌐 Zmniejszone korki o 20-30% dzięki inteligentnej sygnalizacji świetlnej, pasażerów transportują autonomiczne autobusy miejskie, latarnie analizują przepustowość dróg, sztuczna inteligencja kontroluje zarządzanie energią, wodą i samodzielnie wprowadza rozwiązania pro-środowiskowe. Xiong'an położone jest ok. 100 km na płd-zach od stolicy Państwa Środka. Idea metropolii zakłada nie tylko oparcie kwestii administracyjnych na technologii i ogromnej bazie danych, na bieżąco aktualizowanych, ale także na ekologii i bliskości człowieka ze środowiskiem. Każdy mieszkaniec Miasta Przyszłości ma mieć dostęp do przestrzeni zielonej w obrębie 300 m, samo miasto pozostawać ma neutralne środowiskowo. Jak podoba się Wam wizja takiego miejsca do życia? #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


In China, the "development zone" of Xiong'an (Hebei Province) is being established and growing. 🏢🌐 It is a project of a "smart" city, abounding in technologies and solutions facilitating the development of companies and the lives of residents. Less traffic jams by 20-30% thanks to intelligent traffic lights, passengers are transported by autonomous city buses, streetlights analyze road capacity, artificial intelligence controls energy and water management and independently introduces pro-environmental solutions. Xiong'an is located about 100 km south-west of the capital of the Middle Kingdom. The idea of a metropolis assumes not only basing administrative matters on technology and a huge database, updated on an ongoing basis, but also on ecology and closeness of man to the environment. Every resident of Future City is to have access to green space within 300 m, the city itself is to remain environmentally neutral. How do you like the vision of such a place to live?
W Chinach powstaje inteligentne miasto, stanowiące promocję optymalizacji rozwiązań technologicznych i pro-środowiskowych. Czym się wyróżnia?

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page