top of page

Z ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO DO EKO-REGIONU. Transformacja Shizuishan

English: „FROM THE COAL BASE TO THE ECO-REGION. Shizuishan Transformation.”Shizuishan w przeszłości


               Miasto Shizuishan [石嘴山] w regionie autonomicznym Ningxia [宁夏回族自治区] na północy Chin niegdyś znane był przede wszystkim jako obszar wydobycia węgla kamiennego, hutnictwa metali, przemysłu maszynowego, chemicznego, ceramicznego i spożywczego, z ogromnym naciskiem na przemysł węglowy, co miało z kolei niebagatelny wpływ na degradację środowiska. Miasto obrało na cel zmianę swojego niepopularnego obecnie image’u. Kolejne inwestycje dokonywane są w obszarach związanych z zieloną transformacją.

 

Lider innowacji przemysłowych


               Jak wspomniano w tytule akapitu, Shizuishan pragnie uplasować się na miejscu lidera w kreowaniu i implementacji technologii przemysłowych uznawanych za ekologiczne, tj. zmniejszających emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jedną z firm reprezentujących nowy kierunek rozwoju jest Ningxia Binze New Energy Technology Co. Jako odbiorca gazów spalinowych przedsiębiorstwo zajmuje się procesowaniem tychże, tj. przeprowadzaniem procesów fermentacji przy użyciu drobnoustrojów, w drodze destylacji, dehydratacji i separacji białek, i produkcją, m.in., bioetanolu dodawanego do paliw czy białek grzybowych stosowanych jako baza do paszy dla zwierząt gospodarskich.

 

Wolumin


               Zakład przetwarza co roku 400 mln m3 gazu wytwarzanego w piecach łukowych, zmniejszając tym samym emisję szkodliwego CO2 o 240 tys. t. W wyniku przetworzenia rocznie wyprodukowanych zostaje 60 tys. t paliwa etanolowego i 6600 t paszy białkowej. Roczna produkcja białka grzybowego  to ekwiwalent 200 tys. t zboża, co stanowi ochronę dla ponad 36 tys. hektarów gruntów rolnych. W 2023 roku wartość produkcji przemysłowej firmy wyniosła 220 mln RMB (30,4 mln $).

 

 

ENGLISH:

 

Shizuishan in the past


The city of Shizuishan [石嘴山] in the Ningxia Autonomous Region [宁夏回族自治区] in northern China was once known primarily as an area of ​​hard coal mining, metallurgy, machinery, chemical, ceramics and food industries, with a huge emphasis on the coal industry, which had in turn, a significant impact on environmental degradation. The city aimed to change its currently unpopular image. Further investments are made in areas related to the green transformation.

 

A leader in industrial innovation


As mentioned in the title of the paragraph, Shizuishan wants to be a leader in the creation and implementation of industrial technologies considered ecological, i.e. those that reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere. One of the companies representing the new direction of development is Ningxia Binze New Energy Technology Co. As a recipient of exhaust gases, the company is involved in processing them, i.e. carrying out fermentation processes using microorganisms, by means of distillation, dehydration and separation of proteins, and producing, among others, bioethanol added to fuels or fungal proteins used as a base for animal feed farm.

 

Volume


Every year, the plant processes 400 million m3 of gas produced in arc furnaces, thus reducing harmful CO2 emissions by 240,000 tons. As a result of processing, 60 thousand tons of ethanol fuel and 6,600 t of protein feed are produced annually. The annual production of fungal protein is the equivalent of 200,000 tons of grains, protect over 36 thousand hectares of agricultural land. In 2023, the company's industrial production value was RMB 220 million ($30.4 million).

 Miasto Shizuishan w prowincji Ningxia w północnych Chinach postanowił zmienić swój wizerunek węglowego giganta na miasto eko-przemysłowe. Co to oznacza?

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page