top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Zagrożone gatunki ryb Jangcy wracają do "domu"/ Yangtze endangered fish species are back "home"

Dzięki wprowadzonym środkom ochrony bioróżnorodności i wymaganej czystości wód rzeki Jangcy dotąd zagrożone gatunki ryb (w tym, przede wszystkim, jesiotr Jangcy) zyskały drugą szansę na odbudowę i wzmocnienie gatunku. 🐟🌊 Zastosowanymi środkami był, m.in., 10-letni zakaz połowów na konkretnych odcinkach rzeki. W wyspecjalizowanych ośrodkach prowadzi się także sztuczną hodowlę ryb, które w przyszłości wypuszczone zostaną na wolność. Powinno wpłynąć to na szybkość zwiększania się populacji. #kktlumaczchinskiego


Thanks to the biodiversity protection measures and the required purity of the waters of the Yangtze River, endangered fish species (including, above all, the Yangtze sturgeon) have been given a second chance to rebuild and strengthen the species. 🐟🌊 The measures used were, among others, a 10-year ban on fishing in specific sections of the river. Specialized centers also conduct artificial breeding of fish, which will be released into the wild in the future. This should affect the rate of population growth.


#YangtzeRiver#Yangtze#ecologyinChina#chineseecology#chineseecosystem#ecosystem#ecology#endangeredspecies#Yangtzesturgeon#sturgeon#biodiversity#fishprotection#betterfuture#China#chinesenews#chineseeconomy#chinesetranslator#chineseinterpreter
Comments


bottom of page