top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chińska polityka wizowa ulega rozluźnieniu

English title: "China's visa policy is relaxing"


Chińska polityka wizowa ulega sukcesywnemu rozluźnieniu. 🪪🛬 Poprzedni wpis dotyczył woli Państwa Środka, aby ożywić krajową turystykę. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest właśnie przystępność polityki wizowej, z czego władze ChRL doskonale zdają sobie sprawę, sukcesywnie ułatwiając procedury wizowe i uruchamiając te rodzaje wiz, które w czasie pandemii COVID-19 były niedostępne. Jednym z ostatnich kroków było zniesienie obowiązkowych testów antygenowych. Ponadto, na nowo ruszyło wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu, wiz portowych czy bezwizowego tranzytu. Już od 15 marca w najlepsze trwa wydawanie wiz turystycznych, a obywatele Singapuru i Brunei odzyskali pozwolenie na 15-dniowy wjazd do Chin na podstawie paszportu, które to prawo od teraz dotyczy także Kazachstanu i Madagaskaru. Do otrzymania wizy nie wymaga się już pobrania odcisków palca. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


China is gradually relaxing its visa policy. 🪪🛬 The previous post concerned the will of the Middle Kingdom to revive domestic tourism. One of the key elements of this plan is the availability of the visa policy, which the PRC authorities are well aware of, gradually facilitating visa procedures and launching those types of visas that were unavailable during the COVID-19 pandemic. One of the last steps was the abolition of mandatory antigen tests. In addition, the issuance of multiple-entry visas, port visas and visa-free transit has started again. Since March 15, the issuance of tourist visas has been in full swing, and the citizens of Singapore and Brunei have regained permission to enter China for 15 days on the basis of a passport, which now also applies to Kazakhstan and Madagascar. Fingerprints are no longer required to obtain a visa.
Chińskie władze pragną ożywić krajową turystykę. Chińska polityka wizowa ulega rozluźnieniu. Co się zmienia?

Comments


bottom of page