top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Fakty przewyższają elokwencję / Facts beat eloquence

事实胜于雄辩 (shì shí shèng yú xióng biàn)
Powiedzenie to oznacza, że prawda jest bardziej przekonująca niż, robiący nawet największe wrażenie, argument. Słowa te pochodzą od samego Lu Xun’a (Lu Xun, właśc. Zhou Shuren, [ur. 1881, zm. 19 października 1936] – chiński pisarz uznawany za najwybitniejszego chińskiego autora XX wieku – źródło: Wikipedia), który użył je w jednym ze swoich esejów ze zbioru „Gorący wiatr”. Dokładny cytat wygląda następująco: “现在拟态的制服早已破碎,显出自身的本相来了,真所谓‘事实胜于雄辩’。” (pl. „Obecnie mimetyczny mundur już dawno został zerwany, ujawniając swoją prawdziwą naturę. W istocie, ‘ Fakty mówią głośniej niż słowa ‘”). Sentencję tą tłumaczy się na kilka możliwych sposobów:

  • Fakty mówią głośniej niż słowa.

  • Fakty silniejsze są niżeli retoryka.

  • Fakty są bardziej przekonujące niżeli elokwentne teorie.


This saying means that the truth is more convincing than the most impressive argument.These words come from Lu Xun himself (Lu Xun, actually Zhou Shuren, [born 1881, died October 19, 1936] - a Chinese writer considered the greatest Chinese author of the 20th century - source: Wikipedia), who used them in one from his essays in the collection "Hot Wind".The exact quote is as follows: "现在拟态的制服早已破碎,显出自身的本相来了,真所谓'事实胜于雄辩'。"Now the mimetic uniform has long been broken, showing its true nature, indeed, the so-called 'facts speak louder than words'. This sentence can be translated in several possible ways:

  • Facts speak louder than words.

  • Facts are stronger than rhetoric.

  • Facts are more convincing than eloquent theories.
6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page