top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

NAJWIĘKSZY CHIŃSKI IMPORTER PRODUKTÓW ROLNYCH – WIETNAM

ENGLISH TITLE: “CHINA BIGGEST AGRICULTURAL PRODUCTS IMPORTER – VIETNAM”Największy chiński importer produktów rolnych


Pomiędzy Wietnamem a chińskim miasteczkiem granicznym Dongxing 【东兴】 w powiecie Nanning【南宁】, prowincji Guangxi Zhuang【广西壮】, kwitnie import wietnamskich produktów rolnych – kolczastego Duriana, markuj, bananów, kukurydzy czy kawy. W ostatnich latach dwustronny handel wspomnianym rodzajem towarów nieustannie zwiększa się. Według wewnętrznych statystyk Dongxing [populacja: ok. 200 tys.] w pierwszych 10 miesiącach 2023 roku kwota wymiany handlowej z azjatyckim sąsiadem wyniosła 19,2 mld RMB (2,68 mld USD) – tj. odnotowano rokroczny wzrost aż o 161%!


Władze miasta postanowiły usprawnić system wspomagający rozwój działalności transgranicznej i uruchomiły specjalną, lokalną strefę przeznaczoną do kontroli samych tylko produktów rolnych (marzec 2023 r.). W zeszłym miesiącu rozpoczęto budowę kolejnych tego rodzaju obiektów. Ma to na celu przyspieszenie procedury kontrolnej, szczególnie w przypadku produktów szybko psujących się, tj. owoców, warzyw, owoców morza etc.

 

Polityka dt. importu z Wietnamu


Podczas Chińsko-Wietnamskiej Konferencji dt. Handlu Peng Shaoguan, lokalny sekretarz partii w mieście Dongxing, wyraził otwartość w stosunku do współpracy z Wietnamem i promocji rozwoju handlu tzw. „wysokiej jakości”. Ten, w przypadku płodów rolnych, zwiększał się dynamicznie od 2010 roku, tj. od momentu podpisania umowy dt. Strefy Wolnego Handlu przez stronę chińską w ramach działania organizacji ASEAN. Podobne kontrakty zawarto z 14 krajami regionu Azji i Pacyfiku. Wietnam zobowiązał się wówczas do zniesienia opłat celnych w przypadku 91,3% produktów rolnych z Chin, Chiny – 92,6% produktów z Wietnamu.


Handel między Wietnamem a regionem autonomicznym Guangxi Zhuang w pierwszych 11 miesiącach 2023 roku osiągnął kwotę 223 mld RMB, tj. odnotowano 31%-owy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Faworytem tego zjawiska stały się wietnamskie duriany.

 

Chiny vs. USA


Według chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wsi ogólna chińsko-wietnamska wymiana handlowa w kontekście produktów pochodzenia rolniczego wzrosły z 2,1 mld USD w 2010 roku do 9,4 mld USD w 2020 roku. W tym samym roku Chiny stały się drugim co do wielkości importerem produktów rolnych dla Wietnamu, zaraz po Stanach Zjednoczonych. W ciągu 8 pierwszych miesięcy tego roku Państwo Środka wyprzedziło jednak zachodniego konkurenta.

 


 

ENGLISH VERSION:

 

The largest Chinese importer of agricultural products


Between Vietnam and the Chinese border town of Dongxing 【东兴】 in Nanning County 【南宁】, Guangxi Zhuang 【广西壮】 province, the import of Vietnamese agricultural products is flourishing - prickly Durian, passion fruits, bananas, corn and coffee. In recent years, bilateral trade in these types of goods has been constantly increasing. According to Dongxing's internal statistics [population: approx. 200,000], in the first 10 months of 2023, the amount of trade with the Asian neighbor amounted to RMB 19.2 billion (USD 2.68 billion) - i.e. an annual increase of as much as 161%!


The city authorities decided to improve the system supporting the development of cross-border activities and launched a special local zone intended to control only agricultural products (March 2023). Last month, construction of additional facilities of this type began. This is intended to speed up the inspection procedure, especially in the case of perishable products, i.e. fruit, vegetables, seafood, etc.

 

Policy regarding import from Vietnam


During the Sino-Vietnamese Conference on Trade Peng Shaoguan, local party secretary in Dongxing city, expressed openness to cooperation with Vietnam and promoting the development of the so-called "high-quality" trade. This, in the case of agricultural produce, has been increasing dynamically since 2010, i.e. from the moment the agreement concerning Free Trade Zones was signed by the Chinese side as part of the activities of the ASEAN organization. Similar contracts have been concluded with 14 countries in the Asia-Pacific region. Vietnam then committed to abolish customs duties on 91.3% of agricultural products from China, and China - 92.6% of products from Vietnam.


Trade between Vietnam and the Guangxi Zhuang Autonomous Region in the first 11 months of 2023 reached the amount of RMB 223 billion, i.e. a 31% increase compared to the same period last year. Vietnamese durians have become the favorite of this phenomenon.

 

China vs. USA


According to China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs, overall Sino-Vietnamese trade in agricultural products increased from USD 2.1 billion in 2010 to USD 9.4 billion in 2020. In the same year, China became Vietnam's second largest importer of agricultural products, after the United States. However, during the first 8 months of this year, the Middle Kingdom overtook its Western competitor.


 

HASHTAGS:
Największy chiński importer produktów rolnych, Wietnam, z roku na rok wzmacnia współpracę handlową z sąsiadem. W mieście Dongxing, w regionie autonomicznym Guangxi Zhuang, powstają specjalne obiekty kontrolne, w których kontroli celnej poddawane są tylko i wyłącznie wietnamskie produkty szybko psujące się, jak owoce czy warzywa. Jak dotąd kształtowała się ta obopólna współpraca?

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page