top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

"Ziarno w Kłosie" - Nowy okres w kalendarzu słonecznym/ "Grain in Ear" - a new period in solar calen

dar


Mamy początek nowego okresu w kalendarzu słonecznym (z punktu widzenia rolnictwa ważny dla Chińczyków sposób odmierzania czasu) - tzw. "Ziarno w Kłosie" (cn.: "芒种" mángzhòng). 🌱🌞 Kalendarz słoneczny dzieli rok na 24 okresy słoneczne. Mangzhong jest dziewiąty z kolei. Jego nadejście wiąże się z dojrzewaniem upraw, w szczególności jęczmienia i pszenicy. Czym jeszcze się charakteryzuje? Z pewnością można w nim odnotować zwiększoną ilość i częstotliwość opadów deszczu. W niektórych regionach, takich jak Anhui, w tym czasie odprawia się specjalne ceremoniały, służące modlitwie za udane plony. Jest to także moment na wprowadzenie lekkiej, bogatej w zielone warzywa, diety. Dzięki temu wspomożemy nasz organizm w pozbyciu się poczucia chronicznego zmęczenia i nieustannego pragnienia (zaleca się odstawić tłuste potrawy, unikać spożywania imbiru, cebuli czy ostrej papryki). #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


It’s the beginning of a new period in the solar calendar (from the point of view of agriculture, an important way of measuring time for the Chinese) - the so-called. "Grain in Ear" (cn.: "芒种" mángzhòng). 🌱🌞 The solar calendar divides the year into 24 solar periods. Mangzhong is the ninth in a row. Its arrival is associated with the ripening of crops, in particular barley and wheat. What are the other characteristics? There is certainly an increase in the amount and frequency of rainfall. In some regions, such as Anhui, special ceremonies are performed during this time to pray for successful harvests. This is also the time to introduce a light diet rich in green vegetables. Thanks to this, we will help our body get rid of the feeling of chronic fatigue and constant thirst (it is recommended to put aside fatty foods, avoid eating ginger, onion or hot pepper).


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page